Hasła rzeczowe

Zagłębie Miedziowe

"Zagłębie Miedziowe", podtytuł: „Biuletyn informacyjny Stanu Wojny NSZZ «Solidarność»”, pismo założone w Lubinie przez Franciszka Kamińskiego, we współpracy z konspiratorami podziemnej „S” z Lubina, Głogowa i Polkowic, wydawane 27 IV 1982 – II 1989 w Głogowie: do VII 1982 przez MKS w Zakładach Górniczych Rudna, VII 1982 – IV/V 1983 MKK „S” woj. legnickiego, 1984-1989 MKW „S” Zagłębia Miedziowego. Od nr. 4/123 (z IV 1986) miejsce wydania: Wrocław, Legnica, Złotoryja, Lubin, Polkowice, Głogów; następnie dochodziły inne miasta: od nr. 5/124 (z V 1986) Chojnów; od nr. 10/129 (z X 1986) Bolesławiec; od nr. 3/132 (z II 1987) Jawor oraz Wschowa (tylko w nr. 3/132). Kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny” (ciągłość numeracji oraz podtytuł); od nr. 21 (z 1982) podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Stanu Wojny”. 19 VII 1982 na posiedzeniu kolegium redakcji głogowskiego „Hutnika”, lubińskiego „Zagłębia Miedziowego”, legnickiej „Solidarności Zagłębia Miedziowego” zdecydowano o połączeniu kolegiów redakcyjnych i wydawaniu przez MKK „S” Woj. Legnickiego jednego organu prasowego o nazwie „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Biuletyn stanu wojennego MKK NSZZ «S» Województwa Legnickiego” z kontynuowaną (od nr. 32 z 27 VII 1982) numeracją „Zagłębia Miedziowego”. Najpóźniej latem 1983 powrócono w nowej szacie graficznej do tytułu: „Zagłębie Miedziowe”, z podtytułem: „Biuletyn informacyjny Dalszej Wojny z Narodem” (nr. 52-54, następnie 71, 72 z VIII 1983).

Ukazały się 152 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu białkowym i techniką sitodruku w nakładzie 2-6 tys. egz.; w 1982 tygodnik, 1983 – XI 1985 (nr 20/118 z 16-31 XI 1985) dwutygodnik, od nr. 21/119 (1-31 XII 1985 – II 1989) miesięcznik. Wydano dodatki specjalne (m.in.: XI-XII 1987 poświęcony Barbórce i referendum; z 1988 ''Komu potrzebne są wybory?'') i nadzwyczajne (z XI 1984).

W składzie redakcji w różnych okresach: F. Kamiński (ps. Skorpion, Bywalec i in.), Zofia Bobińska, Zenon Tankiewicz, Stanisław Orzech (ps. Obserwator), Julian Zawadzki, Juliusz Mateńko, Edward Rewers (ps. Rew), Zbigniew Cirko. Załatwianie sprzętu i materiałów poligraficznych, lokali, druk i kolportaż m.in.: Piotr Suchecki, Seweryn Szkudlarek, Stanisław W. Sakwa, E. Rewers, Jan Madej, Tadeusz Cieślak, Kazimierz Urban, Józef Sławiński, Jan Gaca, Jan Sugalski, Jerzy Osicki, Mirosław Gojdź, Edward Wertka. Druk w Lubinie, Polkowicach.

Publikowano komunikaty, oświadczenia, apele OKO, TKK, RKS, Tymczasowego Prezydium OKZ „S” RI, MKK Woj. Legnickiego, MKW „S”, RKW „S” Dolny Śląsk, MKO „S”, struktur zakładowych, Komitetów Organizacyjnych „S”, komisji branżowych, Komisji ds. Interwencji i Praworządności „S” Zagłębia Miedziowego, Tymczasowej Rady Rolników „S” Woj. Legnickiego, Solidarności Walczącej, KKW „S”, artykuły publicystyczne i komentarze bieżących wydarzeń, ogłoszenia i komunikaty z zakładów pracy, Regionu, kraju, zagranicy; dzienniki internowanych, listy i apele internowanych w Głogowie, informacje o skazanych i działaniach SB w kopalniach, artykuły z okazji rocznic, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (VIII 1983), wywiady z działaczami opozycji (1987-1989). Omawiano sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą w kraju, w zakładach pracy KGHM, inicjatywy ustawodawcze rządu, sprawy socjalne, zamieszczano wywiady ze zwolnionymi z więzienia działaczami „S” (np. w I 1983 z Pawłem Kotlickim, Andrzejem Poroszewskim), serwisy z woj. legnickiego, Wrocławia, kraju. W 1982 zamieszczono cykl „O Służbie Bezpieczeństwa” (porady, jak zachowywać się przy zatrzymaniu lub podczas aresztowania, o metodach pracy SB i MO), 1984-1985 cykl „Fakty i fakciki” (F. Kamiński), serwis informacji z województwa o represjach i wyrokach działaczy opozycji zwolnionych z AŚ i ZK.

Kolportowano w woj. legnickim.

Pismo przestało się ukazywać po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu.

W 1990 do dorobku pisma nawiązała m.in. reaktywowana „Solidarność Zagłębia Miedziowego”.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Głogów

Opcje strony

do góry