Hasła rzeczowe

Zakazane Wiadomości Historyczne

"Zakazane Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Historyczne", pismo wydawane we Wrocławiu przez Agencję Wydawniczą Solidarności Walczącej 1984-1985; motto: ''Wolni i Solidarni''.

Ukazały się 4 nr. o obj. 10 s. w nakładzie ok. 3 tys. egz.; miesięcznik.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach historycznych, przeinaczanych lub przemilczanych w szkolnych programach nauczania.

Kolportowano bezpłatnie wśród uczniów szkół średnich oraz sprzedawane.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry