Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14814,Zakazane-Wiadomosci-Historyczne.html
2023-09-23, 19:39

Zakazane Wiadomości Historyczne

"Zakazane Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Historyczne", pismo wydawane we Wrocławiu przez Agencję Wydawniczą Solidarności Walczącej 1984-1985; motto: ''Wolni i Solidarni''.

Ukazały się 4 nr. o obj. 10 s. w nakładzie ok. 3 tys. egz.; miesięcznik.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach historycznych, przeinaczanych lub przemilczanych w szkolnych programach nauczania.

Kolportowano bezpłatnie wśród uczniów szkół średnich oraz sprzedawane.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony