Hasła rzeczowe

Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej, powstała w 1447, wyodrębniona z części parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bielsku. 1559–1630 w kościele funkcjonował zbór luterański. Po kilku pożarach i odbudowach kościół ostatecznie przebudowany 1910–1912. Do 1925 parafia należała do diecezji wrocławskiej, 1925–1992 w diecezji katowickiej, od 1992 w diecezji bielsko-żywieckiej. 25 III 1992 kościół parafialny podniesiony został do rangi katedry. Zasięgiem obejmuje część śródmieścia Bielska, skupia około 8 tys. wiernych. 1983–2016 proboszczem był ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). prałat Zbigniew Powada.

5/6 II 1981 na plebanii parafii odbyły się wstępne rozmowy MKS „S” Regionu Podbeskidzie z delegacją rządową, w efekcie których w strajkowej centrali, mieszczącej się w świetlicy ZPW Bewelana w Bielsku-Białej, podpisano porozumienie kończące 10-dniowy strajk generalny na Podbeskidziu. Przy parafii pierwszą siedzibę miał KIK w Bielsku-Białej, zarejestrowany 23 II 1981.

Po 13 XII 1981 parafia organizowała pomoc rodzinom internowanych i uwięzionych działaczy „S”. 1984–2016 przy parafii działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, którego współtwórcą i opiekunem był ks. Z. Powada; 1984–1989 DLP organizowało w parafii akcje „Sierpień w trzeźwości” oraz cykle prelekcji i spotkań w ramach dorocznych Dni Społecznych. Od 1984 w kościele parafialnym odbywa się znaczna część spotkań w ramach kolejnych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych przez KIK. 4 VI 1988 z inicjatywy podziemnej „S” w bocznej kaplicy kościoła odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Stanisława Stojałowskiego, twórcę ruchu chrześcijańsko-społecznego i działacza narodowego, założyciela Domu Polskiego w Bielsku, który działał na terenie parafii 1901–1911. 14 XII 2012 w katedrze poświęcony został witraż, przedstawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, ufundowany jako wotum wdzięczności przez podbeskidzką „S”. Od 2016 proboszczem jest ks. kan. Antoni Młoczek.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry