Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Legnicy

Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Legnicy, powstało przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy z inicjatywy m.in. Lidii i Macieja Szczęsnych Juniszewskich, Stanisława Obertańca, Zygmunta Urbana przy wsparciu ks. Mariana Kopko. Od kilku lat w parafii spotykała się grupa osób zgromadzona przez Z. Urbana, która pogłębiała wiedzę o społecznej nauce Kościoła. W poł. 1983 L. i M.S. Juniszewscy zaczęli organizować niezależne spotkania poświęcone edukacji i kulturze. W 1984 ks. M. Kopko zaproponował połączenie obu działalności i powstała idea powołania DLP. 1984–1985 pierwszym kapelanem był ks. M. Kopko, 1985–1989 proboszcz parafii ks. Władysław Jóźków. 1984–1989 działacze DLP organizowali msze za Ojczyznę w kościołach Świętej Trójcy i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, co roku w niemal wszystkich parafiach legnickich Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, pielgrzymki m.in. na Jasną Górę, cotygodniowe spotkania formacyjne, wykłady (z czasem także i w in. kościołach w Legnicy). Z okazji ważniejszych rocznic narodowych msze za Ojczyznę organizowano w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, które gromadziły rzesze wiernych; po nabożeństwach odbywały się wykłady dot. historii Polski. Przez 5 lat odbyło się ponad 230 spotkań w różnej formie: kazań patriotycznych księży, m.in. Tadeusza Łączyńskiego, o. Euzebiusza Konstantego Ciaćka, W. Jóźkowa, Tadeusza Kisińskiego, Romualda Brudnowskiego; wykładów historycznych, m.in. Adolfa Juzwenki, Andrzeja Wiszniewskiego, Antoniego Lenkiewicza; spektakli teatralnych, m.in. w 1985 Miłujcie nieprzyjacioły wasze (scen. Maria Chwalibóg, wyk. M. Chwalibóg i Zygmunt Sierakowski); V 1987 Kwiatki św. Franciszka (wg Romana Brandstaettera, wyk. Barbara Horawianka i Barbara Rachwalska); Teatru Ósmego Dnia i Nie Samym Teatrem (V 1987 Epitafium św. Kazimierzowi); spotkań z aktorami scen polskich, m.in. Mieczysławem Voitem, B. Horawianką, B. Rachwalską, Kazimierzem Kaczorem, Katarzyną Łaniewską, Jerzym Żydkiewiczem, Olgierdem Łukaszewiczem; wykładów Jacka Fedorowicza (czterokrotnie); spotkań, m.in. z Ernestem Bryllem, Wiktorem Woroszylskim, ks. Mirosławem Drzewieckim; wystaw, m.in. Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, prac J. Fedorowicza; wyświetlano także filmy o tematyce religijnej. Ważną inicjatywą było ogłoszenie 22–29 V 1988 przez DLP i Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu, powstało w 1983 ze wspólnej inicjatywy ks. Mirosława Drzewieckiego oraz grupy wrocławskich artystów plastyków (bezpośrednią przyczyną powstania zdelegalizowanie 20 IV 1983 ZPAP). Siedzibą DŚT był kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Ogólnopolskiego Konkursu Plakatu z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którego pokłosiem była otwarta w XI pokonkursowa wystawa prac (komisarz M.S. Juniszewski). Organizowane przez działaczy DLP wydarzenia gromadziły setki słuchaczy, jednocześnie w kościele Świętej Trójcy odbywały się spotkania formacyjne prowadzone przez grupę stworzoną przez Z. Urbana (ok. 40–50).

DLP prowadziło także własną działalność wydawniczą, opublikowano m.in. Rozmyślania drzewa figowego ks. M. Drzewieckiego, poezje ks. Jana Twardowskiego, E. Brylla, W. Woroszylskiego i in. Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. integrowały działaczy legnickiego podziemia i sympatyków „S”, dawały możliwość wymiany informacji, kolportażu podziemnych pism, książek, ulotek, wydawnictw okolicznościowych „S” (m.in. kalendarzy, znaczków poczt podziemnych, cegiełek). 7 IV – VI 1989 działacze DLP byli gł. organizatorami i członkami Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO w Legnicy (przew. Tadeusz Pokrywka, sekretarz M. S. Juniszewski) i organizatorami kampanii wyborczej. Spośród członków DLP w wyborach 4 VI 1989 senatorem został S. Obertaniec, a posłem Zbigniew Mackiewicz; nast. IV – V 1990 członkowie DLP organizowali wolne wybory samorządowe do Rady Miasta Legnica, w których zdobyli większość mandatów. 9 IV 1990 część działaczy m.in. Stanisław Andrzej Potycz, Maria Przystasz i Z. Urban utworzyli DLP ’90, pocz. przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, nast. Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy.

Maciej Szczęsny Juniszewski

Opcje strony

do góry