Hasła rzeczowe

Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu

Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu, w 1959 rozpoczęto budowę fabryki; 1964 uruchomiono produkcję. Wytwarzano płyty twarde, porowate, twarde powlekane dla przemysłu meblarskiego i budownictwa.

We IX 1980 w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu powołano Komitet Założycielski „S” (Edward Banicki, Władysław Mazur, Danuta Thier, Stanisław Smoliński, Marian Mach, Mieczysław Kruk, Tadeusz Kramarz, Henryk Polewski, Czesław Grzeszczak, Eugeniusz Rodzeń). Do „S” wstąpiło 885 z 1220 pracowników. W XII 1980 odbyły się wybory KZ (przew. Krystyna Lach). 27 III 1981 w zw. z kryzysem bydgoskim Komitet Założycielski „S” Regionu Południowo-Wschodni zmienił nazwę na MKS i obrał Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu na siedzibę.

13 XII 1981 internowani zostali: K. Lach, E. Banicki, Stefan Szuban, T. Kramarz. Po wprowadzeniu stanu wojennego pomimo internowania czołowych działaczy KZ, pozostali członkowie „S” podjęli działalność związkową, powołując TKZ (D. Thier, Zbigniew Harpula, Adam Domagalski, Eugeniusz Rodzeń, Edward Wańczak, Edward Zając, Kazimierz Chalicki, Marian Roman, Marian Pękala, po powrocie z internowania E. Banicki). TKZ prowadziła działalność związkową: zbierała składki, wypłacała zasiłki, nawiązała kontakt z Tymczasową Komisją Regionalną/RKW Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu, skąd otrzymywano prasę, ulotki, które kolportowano w zakładzie i poza nim. Związkowcy uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez TKR /RKW w Przemyślu.

W XII 1988 ujawnił się TKZ Zakładów Płyt Pilśniowych w Przemyślu (E. Banicki, Leszek Frydlewicz, D. Thier, Z. Harpula, Marian Nowicki, Stanisław Oleksiuk, Zygmunt Borowik, E. Wańczak, Krzysztof Pikuła, Edward Zając, Marian Roman, Stanisław Czechowski, Andrzej Kruła, Marek Olear).

1994–1995 zakład przekształcono w spółkę akcyjną. 22 VII 2004 zmieniono nazwę na Fibris SA. W 2018 zakład zatrudniał ok. 300 pracowników, w tym 34 należało do „S”.

7 X – 8 XII 1980 „S” w ZPP rozpracowywana była przez Wydz. IIIA KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Grupa; 25 II 1982 – 19 VI 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Wiar.

Michał Stręk

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry