Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Ludzi Pracy Ziemi Dzierżoniowskiej

Duszpasterstwo Ludzi Pracy Ziemi Dzierżoniowskiej, działało w l. 1984–1990. Początkowo funkcjonowały dwa odrębne duszpasterstwa: w Dzierżoniowie w parafii Maryi Matki Kościoła (1984) i w Bielawie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1985). XII 1987 nastąpiła koordynacja działań obu duszpasterstw. Od 1988 siedzibą DLP Ziemi Dzierżoniowskiej była parafia św. Jerzego w Dzierżoniowie.

IX 1984–VI 1988 opiekunem DLP w Dzierżoniowie był ks. Stanisław Araszczuk, wikariusz parafii MMK, VI 1988–V 1989 ks. Leonard Nowak, wikariusz parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie. IX 1984–V 1990 opiekunem DLP w Bielawie był ks. Marian Kopko, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP.

Organizatorami działań DLP w Dzierżoniowie byli: Andrzej Bartoszyński, Mateusz Cegiełka, Irena i Jerzy Szymczykowie, Janina Rząsa, Janina Siodlaczek, Wojciech Jaruzelski, Andrzej Piątek, Franciszka Czaja, Barbara Pikuła, Stefan Grefling, Franciszek Szuk, Bogumiła Kaspruk, Kazimierz Ornych, Irena Bukalska. W Bielawie: Emilian Kupiec, Zdzisław Smolak, Michalina Szumilas, Marek Durlik, Jan Kunigowski, Mieczysław Ślasko, Jerzy Górski, Andrzej Kozłowski, Danuta Myśliwiec, Jadwiga i Bogdan Horaninowie.

W stałych spotkaniach DLP uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Bielawy, Dzierżoniowa i okolic. Organizowano cykliczne msze za Ojczyznę, pielgrzymki (m.in. 1986 do Warszawy na grób ks. Jerzego Popiełuszki, 1987–1988 do Częstochowy, 1987 do Gdańska podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski), spotkania z autorami publikacji bezdebitowych i działaczami podziemnej „S”, m.in. Krzysztofem Turkowskim, Antonim Lenkiewiczem, wyjazdy na uroczystości kościelne i patriotyczne. 1987–1988 współorganizowano Dni Kultury Chrześcijańskiej w Dzierżoniowie. Od pocz. w działania DLP angażowali się członkowie podziemnej „S”, którzy po aresztowaniach wycofali się z działalności podziemnej, m.in. Teofil Frankowski, Andrzej Bartoszyński, Marian Kowal. Szeroko rozwinięty kolportaż prasy podziemnej, m.in. „Z Rąk do Rąk”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Region” (w mieszkaniu ks. Stanisława Araszczuka znajdował się punkt kolportażowy). Od XII 1987 spotkania DLP jednoczyły opozycję ziemi dzierżoniowskiej, wspólne spotkania w domu katechetycznym w Bielawie. Z inicjatywy DLP wznowienie wydawania podziemnego pisma „Z Rąk do Rąk”. IV 1989 na bazie DLP powstał KO „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, a miejsca spotkań stały się sztabami wyborczymi kandydatów KO w wyborach do Sejmu i Senatu.

7 VI 1988–8 XI 1989 DLP było rozpracowywane przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Prolog.

Janusz Maniecki

Bielawa, Dzierżoniów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry