Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23879,Biuletyn-Informacyjny-Aktualnosci-Zycia-Publicznego.html
20.05.2024, 11:26

Biuletyn Informacyjny (Aktualności Życia Publicznego)

„Biuletyn Informacyjny”, podtytuł „Aktualności Życia Publicznego”, pismo związane z KOR/KSS KOR, wydawane 30 IX 1976 – X/XI 1981 w Warszawie. Ukazało się 41 n-rów, obj. do ponad 80 s., format A4, pocz. powielane maszynowo przez czytelników, nast. druk na powielaczu, nakł. do ok. 5 tys. egz. Od n-ru 18 (z III 1978), do n-ru 31/32 (z IX 1979) ukazywał się w jednej zszywce z „Komunikatem” KOR, nast. znów osobno, choć nadal „Komunikat” był w piśmie przedrukowywany. Nakł. pisma wychodził też „Biuletyn Informacyjny Przegląd Prasy Zagranicznej”; 1977–1981 ukazało się 30 n-rów tego dodatku (rozprowadzanego jako osobne pismo). Twórcami i pierwszymi redaktorami byli: Antoni Libera, Jan Lityński, Seweryn Blumsztajn i Adam Wojciechowski; od n-ru 3 także Joanna Szczęsna. W redakcji w różnych okresach m.in.: Barbara Toruńczyk, Stanisław Barańczak, Mieczysław Grudziński, Anka Kowalska, Adam Michnik, Wojciech Ostrowski, Jan Walc, Janusz Przewłocki, Janina Jankowska, Eugeniusz Kloc, Elżbieta Regulska, Jerzy Zieleński, Przemysław Cieślak, Jan Tomasz Lipski, Jan Strękowski. Z pismem współpracowali stale: Jan Józef Lipski, Jacek Kuroń, S. Barańczak (cykl „Książki najgorsze”), Piotr Wierzbicki („Listy do najlepszych”), Piotr Cegielski („W naszym obozie”), Piotr Topiński (ekologia), Andrzej Topiński i Ryszard Bugaj (gospodarka), Jerzy Holzer (Niemcy), Józef Kuśmierek (reportaż), Krzysztof Wolicki (felietony); a także m.in.: Wanda Falkowska, Wojciech Adamiecki, Kazimierz Dziewanowski, Jerzy Diatłowicki, Andrzej Paczkowski, Waldemar Kuczyński, Tadeusz Szawiel, Mirosława Grabowska i Paweł Śpiewak. Druk we współpracy z NOW-ą (drukowali m.in.: J. Walc, Zenon Pałka, Tadeusz Korzeniewski, S. Blumsztajn; organizacja papieru i transport M. Grudziński i W. Ostrowski). Utrzymywało się ze sprzedaży i dotacji KOR (m.in. z opłaty za druk „Komunikatu”). Pocz. dominowały teksty informacyjne i przedruki dokumentów KOR-u, nast. coraz częściej publicystyka, dot. gł. programu działania opozycji i sytuacji politycznej w PRL. Pismo miało zasięg ogólnopolski, kolportowane częściowo przez Biuro Interwencyjne KOR/KSS KOR.

Jan Strękowski

Opcje strony