Hasła rzeczowe

Chłopska Sprawa

„Chłopska Sprawa”, pismo „S” RI z woj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, wydawane IV – XII 1981. Ukazało się 7 n-rów, obj. 12 s., format A4, druk na offsecie, nakł. do 6 tys. egz. W redakcji: Jarosław Wenderlich (redaktor nacz.) i Stefan Pastuszewski (z-ca redaktora nacz.), wspomagani m.in. przez: Zbigniewa Branacha, Grzegorza Lorczyka, Krzysztofa Obremskiego, Stanisława Świątka. Na łamach informowano o przebiegu strajku chłopskiego w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy, przedstawiano założenia porozumienia bydgoskiego z 17 IV 1981, informowano o stanie polskiego rolnictwa, prezentowano założenia programowe „S” RI, zamieszczano wiersze, rysunki satyryczne, krzyżówki. W V 1984 wznowiono wydawanie pisma; Edward Siedlecki wydał jeden nr, po czym zrezygnowano z dalszego wydawania. Poinformowano o śmierci Piotra Bartosze, represjach wobec działaczy podziemia antykomunistycznego, działaniach podziemnej „S” RI. Kolportowane w regionie bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

Krzysztof Osiński

Opcje strony

do góry