Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15083,Belz-Zbigniew.html
2023-03-30, 20:50

Bełz Zbigniew

Zbigniew Bełz, ur. 17 IX 1955 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1978).

1980–1981 asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim (oczekiwanie na nominację sędziowską przerwał stan wojenny).

Od IX 1980 w „S”; organizator Komitetów Założycielskich w sądach woj. gorzowskiego, 1980–1981 wiceprzew. KZ przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, od 19 II 1981 członek KOWzP w Gorzowie Wielkopolskim od IV 1981 członek ZR, członek KKK Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, 22 VII 1981 współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej, IX/ X 1981 delegat na I KZD, od 5 X 1981 członek prezydium KKR, od X 1981 członek redakcji „Przeglądu Demokratycznego”.

 13 XII 1981 – 15 IV 1983 w ukryciu; XII 1981 współorganizator MKS w Gorzowie Wielkopolskim, 13 VI 1982 przew. RKW tamże, 1982 współzałożyciel i członek redakcji wydawanego przez RKW Gorzów Wielkopolski pisma „Feniks”, współzałożyciel SW w Gorzowie Wielkopolskim, od 11 XI 1982 członek Rady SW, od 14 III 1983 przew. Federacji Gorzowsko-Koszalińsko-Szczecińskiej „S”. 15 IV 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Zielonej Górze, 27 IX 1983 zwolniony po złożeniu deklaracji lojalności (opublikowanej 27 IX 1983 w „Gazecie Lubuskiej”). Próbował (bez powodzenia) ponownie włączyć się w działalność podziemnej „S” w Gorzowie Wielkopolskim.

W III 1987 na emigracji w Kanadzie; od IX 1987 przedstawiciel SW w Kanadzie (Toronto), 15 XI 1987 współorganizator demonstracji przed siedzibą konsulatu PRL w Toronto, od I 1988 kierownik Biura Informacyjnego SW tamże. 1988–2010 wydawca i redaktor polonijnego dziennika „Gazeta” tamże, współzałożyciel organizacji Polonia Przyszłości w Kanadzie.

8 III 1982 – 16 XII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOS krypt. Reduta.

Grażyna Pytlak | Grzegorz Majchrzak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony