Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15374,Cegielski-Jacek.html
2023-10-01, 07:34

Cegielski Jacek

Jacek Cegielski, ur. 18 XI 1947 w Poznaniu. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej (1968) oraz zaocznie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1988), inżynier nawigator.

W III 1968 uczestnik protestów studenckich na uczelni. Od 1968 zatrudniony w Polskich Liniach Oceanicznych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ PLO, członek Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej „S”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD.

12 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 10 VII 1982. Do VI 1983 pozbawiony możliwości pracy na statkach (odebrano mu tzw. książeczkę żeglarską). 1982-1989 przewodniczący TKZ w PLO, współpracował przy przerzucie sprzętu poligraficznego z Zachodu, współorganizator pomocy represjonowanym i Duszpasterstwa Ludzi Morza przy kościele oo. redemptorystów w Gdyni.

1989-1992 ponownie przewodniczący KZ w PLO, 1990-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk, 1990-1997 na KZD. 1990-1998 członek Europejskiego Komitetu Regionalnego Marynarzy (ITF) i Komitetu Uczciwych Praktyk (FPC) przy ITF w Londynie, od 1999 członek Prezydium i członek Zarządu Europejskiej Federacji Transportowców ETF i wiceprzewodniczący Sekcji Transportu Morskiego w ETF.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1992).

13 X 1981 – 20 IX 1989 rozpracowywany przez Wydział II KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Domino, nr rejestracyjny 40770.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony