Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15458,Cicirko-Janina.html
2023-09-21, 10:57

Cicirko Janina

Janina Cicirko, ur. 3 V 1940 w Rozbórzu Długim k. Przeworska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek mikrobiologia (1966).

1966–1996 kierownk laboratorium w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. skarbnik KZ w Wojewódzkim Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 skarbnik TKZ w PWiK; współpracowniczka RKW w Rzeszowie i Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów; organizatorka we własnym mieszkaniu jednego z gł. punktów kolportażowych w regionie. Na skutek denuncjacji, po rewizji i przesłuchaniu, 25 IV 1983 aresztowana, osadzona w AŚ w Nisku, 25 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii.

W 1989 zaangażowana w odbudowę „S” w zakładzie. Od 1996 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

19 XI 1979 – 30 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Miasto.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony