Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15540,Czezyk-Ignacy-Tadeusz.html
12.04.2024, 16:23

Czeżyk Ignacy Tadeusz

Ignacy Tadeusz Czeżyk, ur. 19 VI 1944 w Hołowczycach k. Łosic. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki (1968).

11 III 1968 uczestnik manifestacji studenckiej w Lublinie, pobity. 1969-1984 członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 1968-2005 nauczyciel w I LO im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego w Puławach; w 1979 pozbawiony funkcji wychowawcy za zorganizowanie rowerowej pielgrzymki uczniów na spotkanie z Janem Pawłem II w Warszawie. W 1978 współorganizator niezależnych obchodów 11 XI na terenie tzw. Zachty (u pp. Szewczyków) w Puławach. 1978-1980 uczestnik spotkań TKN w Puławach.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel koła „S” w I LO, od X 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Kultury w Puławach; członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania; 17 XI 1980 sygnatariusz porozumienia z ministrem edukacji narodowej podczas strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, delegat na I KZD.

13-14 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od Wielkanocy 1982 w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik 4-dniowej głodówki protestacyjnej), od VIII 1982 w Uhercach, zwolniony w X 1982. 1983-1987 współorganizator akcji Wakacje z Bogiem. 1983-1989 współorganizator przedruków ok. 30 tytułów książek podziemnych we współpracy z poligrafią zakładową Zakładów Azotowych Puławy.

Od 1989 członek KO Lubelszczyzny, 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”. W 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1989-1992 prezes KIK w Puławach. 1990-1991 w PC, współzałożyciel. 1992-1996 dyr. I LO w Puławach. Od 1994 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Zarządu Warszawskiego. 1998-2001 w RS AWS. 1998-2006 radny Województwa Lubelskiego: 1998-2002 z listy AWS, 2002-2006 z listy PO-PiS; 2005-2006 wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. 2005-2009 dyr. Zespołu Szkół im. J.S. Lubomirskiego w Janowcu n. Wisłą. 2006-2010 radny Miasta Puławy z listy PiS.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Odznaką Honorową Zasłużony dla Lubelszczyzny (2009).

XI-XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Profesor.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony