Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15708,Dworzak-Elzbieta.html
2023-03-29, 11:40

Dworzak Elżbieta

Elżbieta Dworzak, ur. 2 VIII 1944 w Golkowicach k. Krakowa. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1967), Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977), Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1984); nauczyciel, muzeolog.

Od IX 1980 w „S”, w II 1981 członek Komitetu Założycielskiego, następnie Komitetu Zakładowego przy UW w Opolu; II-XII 1981 mąż zaufania na Wydz. Kultury i Sztuki UW; po odmowie podpisania deklaracji lojalności zwolniona z pracy w WKiS UW, podjęła pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

1983-1985 kolporterka wydawnictw podziemnych, kurier grupy związanej ze Zbigniewem Bereszyńskim (przewoziła z Wrocławia m.in. „Dziś”, „Walkę”, „cdn”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Rzeczpospolitą Samorządną”, „Prawdę”, „Ogniwo”, „Sumienie”, „Spotkania”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walczącą”, „Świt”, „Z rąk do rąk”, „Wolną Polskę”, książki NOWej, Inicjatywy Wydawniczej Aspekt, Biblioteczki Robotniczej); za pośrednictwem Leokadii Bereszyńskiej przekazywała materiały internowanym. 1986-1989 uczestniczka spotkań KIK.

1989-1990 członek KO w Opolu; zaangażowana w przygotowanie wyborów 4 VI 1989 (plakatowanie, organizowanie spotkań z kandydatami „S”, opracowanie materiałów informacyjnych). Od 1983 pracownik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Autorka m.in. artykułów: ''Mieszkańcy Ziemi Opolskiej w gułagu'', „Zesłaniec” 1996, nr 1, s. 96-102; ''Pochodzenie terytorialne ludności osiedlonej w Opolu w latach 1945-1950 w świetle dokumentów zachowanych w Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowym w Opolu'', „Opolski Rocznik Muzealny” 2004, t. XV, s. 27-41.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony