Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16131,Grzybowski-Andrzej-Marian.html
23.02.2024, 22:11

Grzybowski Andrzej Marian

Andrzej Marian Grzybowski, ur. 1 V 1954 w Zabrzu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Historyczno-Filozoficzny (1977), następnie zaocznie student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji.

W 1976 sygnatariusz Listów do Rady Państwa i Sejmu PRL ws. represji wobec robotników Radomia i Ursusa; uczestnik spotkań grup opozycyjnych organizowanych m.in. przez Lesława Maleszkę. 1978-1983 zatrudniony w Dziale Badań i Analiz Społecznych w Hucie Katowice, od I 1981 kierownik Działu; VII 1979 – VI 1980 w Szkole Oficerów Rezerwy.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK, doradca KS, następnie członek Komitetu Robotniczego HK, 4 IX 1980 sygnatariusz porozumienia KR z dyrekcją HK; od IX 1980 w „S”, doradca MKR, następnie MKZ przy HK, do I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” HK; od I 1981 przewodniczący Komisji Stosunków Międzyludzkich w HK, od lata 1981 Komisji Wyborczej przed wyborami do Samorządu Robotniczego (początek XII 1981); autor w niezależnym piśmie „Wolny Związkowiec”.

13 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, od III 1981 w Uhercach, w V 1981 zażądał w piśmie do komendanta woj. MO w Katowicach uchylenia decyzji o internowaniu, od 15 V 1981 rozpoczął 28-dniową głodówkę, po 7 dniach hospitalizowany w Lesku, następnie Krakowie, podczas rekonwalescencji zbiegł ze szpitala, ukrywał się w Krakowie, następnie na Śląsku, do uchylenia decyzji o internowaniu 8 XII 1982. W III 1983 w HK przeniesiony na wydz. zmilitaryzowany (Walcownia Duża), następnie zwolniony z pracy, w VIII 1983 po złożeniu odwołania przywrócony.

Od X 1983 na emigracji w USA; 1983-1984 pracownik Freeman Shoe Co w Beloit, 1984-1985 na zasiłku (nauka języka i szkolenie zawodowe), od 1985 pracownik przemysłu metalowego i maszynowego, m.in. Atlantic Aerospace A-1 Machining w New Britain, od 1989 UTC/Pratt & Whitney w Cheshire, Connecticut.

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony