Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16207,Hejmanowska-Stefania.html
23.02.2024, 20:19

Hejmanowska Stefania

Stefania Hejmanowska, ur. 1 V 1937 w Poznaniu, zm. 5 III 2014 w Gorzowie Wlkp. Ukończyła Państwowe Technikum Chemiczne w Gorzowie Wlkp. (1955).

1955-1966 zatrudniona w Zakładach Włókien Sztucznych tamże, w 1966 w Zakładach Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie, 1966-1986 w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Stilon w Gorzowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Chemitex-Stilon, od XII 1980 członek Prezydium KZ; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzowskiego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Wawrowie k. Gorzowa Wlkp., Poznaniu i Gołdapi, zwolniona 12 III 1982 ze względu na stan zdrowia (po interwencji MCK). Od V/VI 1982 współinicjatorka powołania, następnie członek RKW „S” Gorzów Wlkp.; współorganizatorka podziemnej działalności wydawniczej, koordynatorka współpracy z zakładowymi strukturami „S” w Regionie; współzałożycielka podziemnego pisma „Feniks”. 1982-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Świata Pracy i KIK, współpracowniczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu. 25 VIII 1985 aresztowana, osadzona w AŚ w Krzywańcu, 27 III 1986 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na 10 mies. więzienia; zwolniona z pracy. Od 1986 na rencie; w 1986 zatrudniona w Zakładzie Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., w 1987 w Zespole Adwokackim. IX 1986 – IV 1989 działaczka wielkopolskich struktur podziemnych „S” (współpracy m.in. Janusza Pałubickiego); od I 1988 w składzie KKW „S”; od 18 XII 1988 w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie.

W 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ekologicznym. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. 1992-1995 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. Od V 1995 założycielka i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. Wiceprzewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W 1995 i 2000 uczestniczka kampanii prezydenckich Lecha Wałęsy.

Do 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony