Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ignor Józef

Józef Ignor, ur. 9 II 1941 w Bruślinie k. Ostrowa Wlkp. Ukończył Kolejową ZSZ w Ostrowie Wlkp.

W 1957 kierowca mechanik, 1958-1960 pomocnik maszynisty w Parowozowni PKP w Ostrowie Wlkp., w 1961 kierowca w PKP Poznań, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1965 kierowca w Samochodowni PKP Poznań, 1965-1970 rybak dalekomorski w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra w Świnoujściu, 1970-1973 kierowca w PŻM w Szczecinie, 1974-2001 kierowca autobusowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej tamże. Od 1978 organizator zbiórek pieniędzy na rzecz KSS KOR, od X 1979 członek WZZ Pomorza Zachodniego, kolporter niezależnych wydawnictw m.in. „Robotnika”; od jesieni 1979 sympatyk KPN.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w WPKM, wiceprzewodniczący KS, członek MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pracowników Komunikacji Miejskiej, następnie do III 1981 przewodniczący KZ.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, 17 XII 1981 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 8 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i Strzebielinku, zwolniony 6 XII 1982; po wyjściu współpracownik RKS „S” w Szczecinie, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. w środkach komunikacji miejskiej, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych. W 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników WPKM. 5 V 1988 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący KS w zajezdni WPKM w Szczecinie-Dąbiu przy ul. Struga, który był jednocześnie KS w WPKM; zwolniony dyscyplinarnie, przywrócony do pracy w wyniku strajku solidarnościowego 22 VI 1988, 18 VIII – 3 IX 1988 współorganizator strajku (z Mieczysławem Lisowskim) w zajezdniach autobusowych WPKM w Szczecinie-Dąbiu, Policach i w Szczecinie przy ul. Klonowica, członek KS w WPKM oraz wiceprzewodniczący MKS z siedzibą w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście; od IX 1988 wiceprzewodniczący MKO „S” Regionu Pomorze Zachodnie, od III 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie.

W 1989 założyciel na Wydz. Autobusowym WPKM w Szczecinie związku zawodowego Solidarność ’80, przewodniczący. Od 2001 na emeryturze.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry