Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16350,Jankiewicz-Eugeniusz.html
21.05.2024, 06:54

Jankiewicz Eugeniusz

Eugeniusz Jankiewicz, ur. 26 IV 1947 w Węglińcu k. Zgorzelca. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu (1975), 1975 święcenia kapłańskie. Absolwent Papieskiego Fakultetu Teologicznego (1994).

1966–1968 służba wojskowa w jednostce dla kleryków w Bartoszycach (1967 tamże uczestnik głodówki).

1971–1973 katecheta w Świdnicy, Nowej Rudzie, 1974/1975 wikariusz w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp.1975–1982 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Głogowie.

1979–1982 współorganizator nieformalnej grupy KIK tamże oraz manifestacji rocznicowych 11 XI. 24 VIII 1980 odprawił mszę w Kopalni Miedzi Sieroszowice w Polkowicach podczas strajku solidarnościowego z robotnikami Wybrzeża, 31 VIII 1980 w Zakładach Górniczych Rudna.

Od IX 1980 kapelan „S” w Głogowie. 1981 uruchomił zorganizował pierwszą pieszą pielgrzymkę z Głogowa na Jasną Górę, jej przewodnik, także w czasie stanu wojennego.

15–17 XII 1981 (z ks. Jerzym Gniatczykiem) odprawił mszę dla kilku tys. strajkujących w kopalniach Sieroszowice I i II, udzielając absolucji generalnej; w kopalni do pacyfikacji, nast. gromadzenie informacji o represjonowanych, organizator pomocy tymże. 1982–1987 proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klenicy. Współpraca z działaczami „S” RI (Edwardem Lipcem, Krzysztofem Cierpińskim), udostępnianie plebanii na potrzeby druku ulotek i punktu kolportażu. 1982 - 1987 Diecezjalny Duszpasterz Rolników, 1984 zorganizował pierwszą pieszą pielgrzymkę rolników z Klenicy na Jasną Górę, jej przewodnik. 1987–1989 proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim, VIII 1987 prowadził ceremonie pogrzebowe po śmierci przewodniczącego ZR Gorzów Wielkopolski Edwarda Borowskiego. 1989 organizator spotkań dyskusyjnych z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu.

1989–1996 proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, 1993 zorganizował pierwszą pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę, najpierw z Lubięcina, a od 1995 z Zielonej Góry – Ogólnopolskie Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze”, jej przewodnik do 2004. Od 1994 Sędzia Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 1997 - 2011 Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia i Diecezjalny Duszpasterz Osób Odpowiedzialnych za Życie Społeczne;1999–2003 referent Wydz. Duszpasterskiego w kurii biskupiej w Zielonej Górze, od 2003 dyrektor. Od 2011 proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu. Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Grażyna Pytlak

Opcje strony