Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16491,Juzwa-Jacek-Maria.html
2023-09-27, 11:32

Juzwa Jacek Maria

Jacek Maria Juzwa, ur. 8 VI 1956 w Warszawie. Ukończył Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 tamże (1978).

1979-1981 starszy referent w Sądzie Najwyższym. 1977-1980 kolporter niezależnych pism „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR i wydawnictw NOWej.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w SN.

1982-1983 założyciel, członek kierownictwa Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S”, do 1989 organizator sieci hurtowego kolportażu wydawnictw podziemnych. 1982-1984 w ukryciu. 1982-1986 działacz, członek kierownictwa Grup Oporu Solidarni. 1982-1983 założyciel i organizator wydawania podziemnego pisma „Kierunki”, 1983-1984 „Verbum”, współzałożyciel podziemnego wydawnictwa In Corpore. 1983-1989 założyciel, członek kierownictwa Mazowieckiej Konfederacji „S”, organizator sieci hurtowego kolportażu. W połowie l. 80. autor audycji dla podziemnego radia „S” w Białej Podlaskiej. Od 1987 własna działalność gospodarcza. 1988-1990 współpracownik Warszawskiej Oficyny Wydawniczej Gryf (kierowanej przez brata Pawła Juzwę).

1989-1996 w UPR, m.in. członek Zarządu Warszawskiego, skarbnik i sekretarz. Od 2005 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2008 członek Zarządu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1987-1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Kos.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony