Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16518,Kaczynska-Boguslawa.html
2023-12-11, 23:24

Kaczyńska Bogusława

Bogusława Kaczyńska, ur. 13 I 1946 w Jarosławiu, zm. 11 VI 1992 w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1968); doktorat z filozofii (1977).

Od 1968 pracownik naukowy na UMCS.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka Tymczasowego Zespołu Koordynacyjnego „S” na UMCS, od X 1980 sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od XI 1980 redaktor naczelna pisma KZ „Solidarność Uniwersytecka”.

1982-1989 działaczka TKZ; współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. W 1982 czasowo odsunięta od prowadzenia zajęć ze studentami. 1982-1985 sekretarz redakcji podziemnego pisma „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy”; redaktor w podziemnym wydawnictwie FIS; kolporterka wydawnictw podziemnych. 11 IX 1986, po rewizji w mieszkaniu, zatrzymana na kilkanaście godz. (SB skonfiskowała zbiór wydawnictw podziemnych).

1986-1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Sieć; w 1989 w ramach SOR krypt. Langusta.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony