Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16572,Kapsa-Jaroslaw.html
2023-06-05, 09:53

Kapsa Jarosław

Jarosław Kapsa, ur. 11 V 1958 w Krakowie. Ukończył VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie (1977), 1977-1978 student historii na Uniwersytecie Wrocławskim; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek historia (2010).

1973-1976 w PTTK; w 1976 wicemistrz Polski w biegach na orientację. W 1978 zatrudniony w KWK Staszic w Katowicach, 1978-1979 w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; VI 1979 – IV 1981 zasadnicza służba wojskowa (w 1980 ukarany 14-dniowym aresztem za założenie Rady Żołnierskiej w jednostce artylerii w Pleszewie).

W 1981 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Niewidomych Renoma w Częstochowie. W 1981 w RMP. Od 1981 w „S”; od VIII 1981 pracownik ZR Częstochowa: redaktor „Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowa”, korespondent podczas I KZD, od XII 1981 kierownik Biura Informacji i Propagandy ZR.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; 31 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie w Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, 23 XII 1982 zwolniony. W 1983 pracownik Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie, 1983-1984 zakładu ślusarskiego Anny Kościelnej tamże. 1984-1985 spółdzielni studenckiej w Katowicach, w 1985 Zakładu Usług Wysokościowych W. Kruka w Nowym Targu, 1986-1988 zatrudniony przy budowie Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. 1983-1989 współpracownik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny w Częstochowie. kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „Tu i Teraz”, „Polityki Polskiej”, „Niepodległości”) z Warszawy, Wrocławia i Krakowa (od 1985), z Katowic (od 1987). 1983-1987 współpracownik podziemnego pisma „Nadzieja”, 1985-1989 „Wytrwamy”. 25 II 1985 podjął jednoosobową demonstrację w centrum Częstochowy przeciwko podwyżkom cen, zatrzymany na 48 godz. V 1985 – III 1989 współpracownik RKK „S” w Częstochowie, przekazywał informacje o represjach Jackowi Kuroniowi, od 1987 (przez Jana Minkiewicza) RWE oraz Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 1985-1986 współzałożyciel i rzecznik jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 30 IX 1985 zatrzymany na 48 godz., skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu (zamienione następnie na grzywnę). 27 XII 1985 zatrzymany, aresztowany, w III 1986 zwolniony, w VII 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 15 VII 1986 sygnatariusz listu otwartego częstochowskich działaczy „S” do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z „S”. 1 V 1987 przywódca manifestacji w Częstochowie, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę. W 1987 współorganizator częstochowskiej grupy Ruchu WiP; współzałożyciel podziemnego pisma Ruchu WiP „Czas Przyszły”. 28 X 1988 sygnatariusz Tez programowych środowiska Czas Przyszły; 1987-1989 delegat RKK do kontaktów ze śląską RKW (przez Ryszarda Kuszłeykę). 19 IX 1987 współorganizator akcji zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL ws. uwolnienia członków Ruchu WiP, 9 V 1988 pod listem popierającym strajkujących w Hucie im. Lenina. W 1988 współorganizator pomocy dla strajkujących w HiL i KWK Manifest Lipcowy. V 1988 – IV 1989 wydawca i autor w podziemnym piśmie „Dyskurs”. 1987-1989 autor artykułów w pismach polonijnych: „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (Londyn), „Dzienniku Polskim” (Chicago), „Słowie” (Sztokholm), „Wiadomościach” (Australia). W 1988 prace dla PTTK i Speleoklubu w Dąbrowie Górniczej. W III 1989 współorganizator zjazdu Ruchu WiP w Częstochowie (w parafii św. Wojciecha).

W 1989 współpracownik Jana Rokity przy organizacji obrad Okrągłego Stołu; sekretarz Regionalnego KO w Częstochowie. 1989-1991 poseł RP z listy KO. W 1990 członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. SB. Współzałożyciel Forum Prawicy Demokratycznej; 1990-1992 w UD; w 1992 współzałożyciel Partii Konserwatywnej. W 1993 wycofał się z działalności politycznej. W 1995 współzałożyciel Klubu Historycznego im. Jana Pietrzykowskiego w Częstochowie. 1996-2000 członek Ligi Ochrony Przyrody. 1991-1992 pracownik „Życia Warszawy”, w 1992 z-ca redaktora naczelnego „Życia Częstochowy”, 1992-1995 częstochowskiego dziennika „24 godziny”, 1995-2002 „Gazety Częstochowskiej”. Od 2002 pracownik Urzędu Miasta Częstochowa.

Autor wielu artykułów o historii „S” w prasie częstochowskiej. Autor książek ''Częstochowa inne opowieści'' (Częstochowa 2008), ''Komitet Obywatelski w Częstochowie 1989-1990'' (Częstochowa 2010).

Laureat II nagrody w konkursie RWE na słuchowisko (1986); nagrody Polcul Foundation za działalność publicystyczną (1989), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOS krypt. Młodzi; 1983-1985 przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Szef; 1985-1988 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOS krypt. Komitet.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony