Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16594,Karpezo-Stanislaw.html
2023-09-23, 20:06

Karpezo Stanisław

Stanisław Karpezo, ur. 25 I 1945 w Wilnie. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Warszawie (1970).

1963–1965 górnik KWK Halemba w Rudzie Śląskiej, prace dorywcze; 1965–1970 robotnik Hydrobudowy nr 6 w Warszawie, 1970–1972 Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych tamże, 1972–1980 inspektor w Ministerstwie Obrony Narodowej tamże, 1980–1982 kierownik w Zakładach Mechanicznych Ursus.

III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Warszawie. 1972–1986 członek KIK. VI 1976 uczestnik protestów robotniczych w Ursusie. 1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, 1977–1980 uczestnik ROPCiO, w SKS w Warszawie; kolporter niezależnych pism: „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Robotnik”, „Opinia”.

1 VII 1980 współorganizator strajku w ZM Ursus; VIII 1980 współzałożyciel Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi z Wybrzeża w Ursusie, oddelegowany do Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; 1980 konsultant ds. organizacyjnych Regionu Mazowsze; 1980–1981 przew. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w Zarządzie Fabrycznym, organizator niezależnej działalności oświatowo-kulturalnej i szkoleń związkowych; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze. 1981 współzałożyciel Regionalnego KOWzP w Warszawie. IX 1981 współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 21 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Ursusa”, „Tygod­nik Mazowsze”, „Wola”, organizator kół samokształceniowych, niezależnych projekcji filmowych, spotkań z ludźmi kultury i polityki w Ursusie. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, skazywany na grzywny przez kolegia ds. wykroczeń. 10 IX 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 30 V 1983 skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Hrubieszowie, VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1989 uczestnik emisji audycji podziemnego Radia „S” w Warszawie, Ursusie i okolicach; współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Ursusie. 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, zwolniony na mocy amnestii. 1986–1989 prezes Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym w Ursusie. 1987–1989 współpracownik Komitetu Organizacyjnego „S” ZM Ursus. 1982–1988 bez zatrudnienia, czasowe prace dorywcze. 1988–1989 pracownik WSS Społem w Warszawie.

1989–1999 pracownik ZM Ursus. 1989–1993 członek Zarządu Fabrycznego „S” w Ursusie, przew. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, 1993–1999 Komisji Wydziałowej. 1997–2001 w AWS, pełnomocnik partii w Ursusie. 1999–2010 pracownik firmy Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 1991–1992, 2003–2004 przew. Rady Osiedla Niedźwiadek przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Od 2010 na emeryturze.

Od 2 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KS MO w ramach SOR krypt. Kwartet; 28 VI – 26 IX 1983 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Zmowa; od 7 VIII 1984 w ramach SOS krypt. Czwórka; od 8 II 1985 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Rebus; 27 X 1987 – V 1989 w ramach SOR krypt. Krąg.

 

Tomasz Szostek|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony