Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16607,Karykowska-Wieslawa.html
12.04.2024, 16:19

Karykowska Wiesława

Wiesława Karykowska, ur. 21 IX 1943 w Lublinie. Ukończyła w trybie zaocznym Technikum Ekonomiczne w Lublinie (1969).

1960-1963 sprzedawczyni w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców Społem, 1969-1999 pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie (od 1995 Daewoo Motor Polska Lublin).

11-14 VII 1980 członek KS w FSC, uczestniczka negocjacji z władzami; od IX 1980 w „S”; członek KZ, przewodnicząca zespołu ds. finansowo-płacowych.

13 XII 1981 zatrzymana i przesłuchiwana w KM MO; 14-17 XII 1981 uczestniczka strajku w FSC; 11 X 1982 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie na karę grzywny 20 tys. zł w procesie przywódców strajku z XII 1981. 1982-1989 kolporterka wydawnictw podziemnych, uczestniczka akcji ulotkowych; współorganizatorka spotkań w domu parafialnym kościoła MB Królowej Polski w dzielnicy Tatary oraz akcji Wakacje z Bogiem.

1990-1999 przewodnicząca Komisji Wydziałowej i Komisji Rewizyjnej „S” w FSC, I 1992 – III 1998 przewodnicząca KZ; 1992-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR; przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Motoryzacji „S”. Od 1999 na emeryturze. Od 2001 w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony