Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16624,Kawecki-Michal.html
2023-09-27, 06:39

Kawecki Michał

Michał Kawecki, ur. 18 VII 1947 w Piątkowie k. Wąbrzeźna. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1971); psycholog, do 1984 odbywał specjalizacje i staże w zakresie: terapii rodzin, poradnictwa psychologicznego, psychologii defektologicznej, psychologii pracy i psychologii edukacji.

1971-1976 psycholog zakładowy w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; 1976-1983 asystent i starszy asystent w Zakładzie Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie; 1970-1981 w PZPR. W III 1968 uczestnik wieców studenckich, zmuszony do przeniesienia się z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na UJ. 1975-1980 założyciel i lider Szczecińskiego Ośrodka Społecznej Pomocy Rodzinie przy parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WSP; w 1980 współzałożyciel, autor, redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego (z Leszkiem Dlouchym, Tadeuszem Dziechciowskim, Tomaszem Zielińskim) niezależnego tygodnika „Jedność”. W 1981 inicjator spotkań międzyuczelnianych w celu powołania w Szczecinie uniwersytetu, realizator pomysłu włączenia ludzi nauki (Bazylego Barana, Tadeusza Dziechciowskiego, Ewy Gutkowskiej, Małgorzaty Piekary, Jerzego Wojciechowskiego) do pracy w MKR w Szczecinie/ZR Pomorze Zachodnie.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; następnie do 2 I 1982 w ukryciu; 5 I 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie, zwolniony 12 VI 1982. Od VII 1982 uczestnik Duszpasterstw Akademickich w kościele św. Andrzeja Boboli i kościele NSPJ w Szczecinie; 1982-1985 organizator szkoleń i warsztatów, tzw. kursów latających podejmujących tematykę edukacji ku wolności i demokracji, godności pracy ludzkiej, niezależnego szkolnictwa i przygotowania do zmian systemowych, krzewiciel idei szkół społecznych. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Okno”, „CDN”, „BIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, „Jedność Stoczniowa”) w środowisku akademickim i nauczycielskim. 1984-1999 psycholog terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie; od 1999 właściciel specjalistycznego gabinetu psychologicznego.

Po 1989 inicjator akcji społeczno-oświatowych i kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; w 1989 pierwszy prezes Koła w Szczecinie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w 1989 realizator idei powołania Społecznej SP STO, w 1990 LO STO; 1991-2003 oficjalny przedstawiciel Polski i STO w European Parents Association z siedzibą w Brukseli, członek władz naczelnych stowarzyszenia; 1997-2001 organizator i przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Przeniesienia Ziemi z Grobu Cypriana Kamila Norwida na Wawel i członek delegacji Instytutu Dziedzictwa Narodowego na audiencji specjalnej u Jana Pawła II w celu poświęcenia urny z prochami poety; w 2006 twórca Szczecińskiego Salonu Poezji na Zamku Książąt Pomorskich (z udziałem artystów scen polskich).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony