Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16795,Konik-Krystian.html
2023-03-30, 20:39

Konik Krystian

Krystian Konik, ur. 26 X 1949 w Katowicach, zm. 2 V 2011 w Katowicach. Ukończył Technikum Ekonomiczne tamże (1968).

1968–1981 operator elektronicznego przetwarzania danych w Centralnym Biurze Rozliczeń Przemysłu Węglowego/Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14–15 XII 1981 przew. KS podczas strajku w zakładzie, zwolniony z pracy, po zakończeniu strajku uczestnik strajku w KWK Wujek; od 16 XII 1981 w ukryciu, ścigany listem gończym. 27 IV 1982 zatrzymany i internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, nast. Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, 30 XI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, oskarżony o organizację strajku w COIG, 22 III 1983 Sąd Rejonowy w Katowicach m.in. ze wzgl. na uchybienia proceduralne prokuratury i zły stan zdrowia uchylił tymczasowe aresztowanie i odroczył rozprawę. 28 IV 1983 ponownie zatrzymany, 29 IV 1983 tymczasowo aresztowany, oskarżony o bezprawne dysponowanie funduszem związkowym (środki na nim zgromadzone były rozdzielane pomiędzy pracowników COIG represjonowanych po 13 XII 1981), 12 X 1983 Sąd Wojewódzki w Katowicach umorzył sprawę na mocy amnestii, zwolniony. 1984–1989 członek SW Oddział Katowice; kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”. 1984–1986 technik-ekonomista w Zakładzie Budowy Urządzeń Kotłowych w Katowicach-Ochojcu, 1986–1987 w GS Samopomoc Chłopska, 1987–1990 w PSS Społem, 1990–1991 pracownik AZ Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, od 1991 ponownie w COIG.

W 1989 członek KO w Katowicach. 1991–1993 w Partii Wolności. Od 1995 członek KZ.

27 V 1982 – 15 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Anna.

 

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja|Weronika Rudnicka

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony