Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16828,Korczak-Krzysztof.html
12.04.2024, 17:38

Korczak Krzysztof

Krzysztof Korczak, ur. 3 IV 1962 w Szczecinie. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu tamże (2002).

Od końca l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi. 1980-1981 referent w Wydz. Finansowym Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S” przy UM.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy, nast. listonosz, 1982-1986 katecheta w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szczecinie. 1982-1985 szef grupy oporu (we współpracy m.in. z Mirosławem Gudowskim, Ryszardem Pilatem, Marianem Korczakiem, Winicjuszem Gureckim), współorganizator, uczestnik akcji plakatowania miasta w rocznice Sierpnia ’80, redaktor, autor, drukarz, kolporter podziemnego tygodnika „Jedność”; od 1985 członek Solidarności Walczącej, współorganizator szczecińskiego Oddziału SW, drukarz, wydawca podziemnego pisma „Gryf”, organizator akcji ulotkowych w środowisku młodzieży szkół średnich, kolporter, współorganizator manifestacji, akcji demontażu tablic z nazwą pl. Włodzimierza Lenina i ich zamiany na pl. Józefa Piłsudskiego, 13 XII 1989 autor przemówienia i mówca pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, organizator manifestacji przed WUSW przeciwko porozumieniu z komunistami, 27 I 1990 w dzień rozpoczęcia ostatniego (XI) Zjazdu PZPR pod hasłem „Dość paktów z komuną”. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1986-1987 sprzedawca w księgarni Ossolineum w Szczecinie, w 1988 akwizytor w firmie handlowej Polska AG w Warszawie, 1988-1989 w PZZ Helios i Inter Commerce tamże.

1990-1991 koordynator w Forum Demokratycznym (do wyborów samorządowych), 1990-1992 szef Partii Wolności w Szczecinie. W 1990 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Bałtyk Sp. z o.o. tamże, 1990-1992 Przedsiębiorstwa Handlowego Renko Sp. z o.o. tamże, 1992-1996 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Korczak, 1996-1997 przedstawiciel handlowy Browaru Okocim; 2000-2003 student szkoły językowej w Londynie, gdzie utrzymywał się z prac dorywczych; od 2006 pracownik restauracji tamże.

Autor dwóch tomików poezji: ''Kwiaty do Ciebie niosę'' (1994), ''Nie kochaj poety'' (1997), wieczorów poetyckich (w 1995 transmitowanych przez TVP Polonia).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1983-1985 rozpracowywany przez Wydz. V/III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Widok; 1985-1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kosa; 1988-1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Hindus.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony