Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16943,Kozik-Henryk.html
02.03.2024, 08:44

Kozik Henryk

Henryk Kozik, ur. 19 II 1948 w Starachowicach. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie (1976).

1972-1992 pracownik Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan filii w Zasławiu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Służby Utrzymania Ruchu w Autosanie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie; członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 organizator grupy działaczy podziemnej „S” w Autosanie w Sanoku i Zasławiu, kolporter wydawnictw podziemnych, organizator akcji plakatowych, malowania napisów na murach, wywieszania transparentów; 13 V 1982 zatrzymany, przetrzymywany w KW MO w Krośnie, 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 10 VII 1982. Organizator spotkań działaczy podziemia i łączności ze strukturami w Warszawie (odbiór prasy od Krystyny Żarskiej i Janusza Dzikowskiego), Solidarności Walczącej i RKS Dolny Śląsk we Wrocławiu (m.in. z Antonim Lenkiewiczem i Leszkiem Wierzejskim); wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. Współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie. 31 VIII 1988 sygnatariusz oświadczenia o ujawnieniu działalności „S” w woj. krośnieńskim; uczestnik reaktywowania w 1988 struktur „S” w Autosanie, organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego.

1989-1990 przewodniczący KZ; w 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego KO w Krośnie. 1989-1990 wiceprzewodniczący TZR Podkarpacie w Krośnie, 1990-2004 delegat na kolejne WZD Regionu Podkarpacie; w 1992 przewodniczący ZR, 1990-1991 delegat na kolejne KZD, członek KK; 1992-2004 przewodniczący KZ w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. Od 2004 na świadczeniach przedemerytalnych. 1998-2001 w RS AWS, od 2004 w PiS, pełnomocnik powiatowy, od 2006 członek Rady Politycznej. 1998-2001 i od 2006 członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, 1998-2001 członek Rady Zatrudnienia w Powiatowym Biurze Pracy tamże. W 1999 twórca obelisku ku czci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w Brzozowie. Od 2000 ławnik Sądu Okręgowego w Krośnie. Od 2005 członek Grupy Ujawnić Prawdę przy ZR w Rzeszowie. Od 2006 przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), medalem Pro patria (2016).

7 V 1982 – 9 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Powielacz; 11 X 1988 – 5 IX 1989 przez p. V RUSW w Sanoku w ramach SOR krypt. Inicjatywa; 12 VI 1989 – 5 I 1990 przez Wydz. III/OKKP WUSW w Krośnie w ramach SO krypt. Kolektyw.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Sanok

Opcje strony