Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17328,Lubkiewicz-Jan.html
23.02.2024, 21:51

Lubkiewicz Jan

Jan Lubkiewicz, ur. 5 I 1950 w Trabuszkach, k. Lidy (obecnie Litwa). Ukończył ZSZ nr 2 we Wrocławiu (1968).

1968–1980 w ZZ Metalowców.

1968–1998 elektryk, specjalista technolog w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu.

26 VIII – 1 IX 1980 współorganizator strajku w zakładzie, przew. KS na Wydz. W2. Od IX 1980 w „S”; od IX przew. Komitetu Założycielskiego na Wydz. W2, od X 1980 członek KZ.

13–16 XII 1981 przew. KS na Wydz. W2 podczas strajku okupacyjnego w zakładzie, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. 17 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Nysie, 15 II 1982 zwolniony, nast. 9 mies. na zwolnieniu lekarskim, nast. przeniesiony na gorsze stanowisko w pracy. W 1982 przekazywał informacje do RWE (kontakt od Barbary Labudy) o sytuacji w zakładzie i we Wrocławiu. 1982–1989 członek TKZ (uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność podziemną, organizator materiałów poligraficznych, wydawania znaczków i plakietek „S”). III 1982 – 1989 współpracownik redakcji (zbierał informacje z zakładu i Wrocławia), nast. redaktor zakładowego podziemnego pisma „Jutrzenka”. 1982–1989 kolporter i organizator punktu kolportażowego we własnym mieszkaniu podziemnych pism, m.in. „Jutrzenka”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, szczeciński „Orzeł Biały”. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu, 2 II 1983 zwolniony. 1982–1985 łącznik TKZ z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu. 1983–1984 współtwórca z Janem Krusińskim kilku audycji dla podziemnego Radia SW, współorganizator ich emisji we Wrocławiu (31 XII 1983/1 I 1984, 1 V 1984, 22 VII 1984). 1985–1989 członek Rady Pracowniczej. 3 V 1988 współorganizator wiecu w zakładzie, delegat (ze Zbigniewem Hardeckim, Wiesławem Pieniążkiem i Janem Wąchalem) załogi do rozmów z dyrekcją Pafawagu ws. 9 postulatów. 15 IX 1988 współzałożyciel, od 16 IX członek prezydium Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie, 22 IX przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej we Wrocławiu, 4 XI zatrzymany we własnym mieszkaniu (z 14 członkami KO Pafawag). 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

1989–1998 członek KZ, 1989–1992 przew., 1990–1994 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 1990–1991 członek prezydium ZR (szef sekcji branżowych), 1990–1994 delegat na KZD. 1996–1998 skarbnik we wrocławskim w BBWR. 1998–2010 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Robert Stokłosa|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony