Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukasik Lidia

Lidia Łukasik, ur. 23 XI 1945 w Wierzchowisku k. Opoczna, zm. 7 IV 1995.

W 1980 pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu.

We IX 1980 uczestniczka okupacyjnego strajku pracowników Służby Zdrowia w Gdańsku; członek Komitetu Założycielskiego „S” WSZ w Wałbrzychu, następnie przewodnicząca KZ „S”. 1980-1981 członek MKZ „S” woj. wałbrzyskiego, następnie MKK „S” w Wałbrzychu; przewodnicząca Komisji ds. Służby Zdrowia przy MKZ/MKK „S” woj. wałbrzyskiego. W 1981 członek ZR Dolny Śląsk Okręgu Wałbrzyskiego, od 6 V 1981 KOWzP przy MKZ „S” woj. wałbrzyskiego. W 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 – 8 IV 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi. Po wyjściu zaangażowana w działalność społeczną, m.in. organizatorka pierwszego w Wałbrzychu hospicjum przy WSZ w Wałbrzychu.

W XI 1993 założycielka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

15 XI 1980 – 10 II 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 26 IV 1982 – 25 I 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry