Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukasik Lidia

Lidia Łukasik, ur. 23 XI 1945 w Wierzchowiskach k. Janowa Lubelskiego, zm. 7 IV 1995 w Wałbrzychu.

W 1980 pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu.

Od IX 1980 w „S”, od 7 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego WSZ w Wałbrzychu, od 24 X 1980 przew. KZ. Od X 1980 członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ „S”. W XI 1980 członek KS i uczestniczka okupacyjnego strajku pracowników Służby Zdrowia w Gdańsku. Od IX 1980 członek MKZ woj. wałbrzyskiego, od V 1981 MKK w Wałbrzychu; przewodnicząca Komisji ds. Służby Zdrowia przy MKZ/MKK woj. wałbrzyskiego. Od V 1981 w KOWzP w Wałbrzychu. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu ZR Dolny Śląsk i ZR.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Gołdapi, 8 IV 1982 zwolniona. Po wyjściu zaangażowana w działalność społeczną, m.in. organizatorka pierwszego w Wałbrzychu hospicjum przy WSZ w Wałbrzychu.

W XI 1993 założycielka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

15 XI 1980 – 10 II 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 26 IV 1982 – 25 I 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry