Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17475,Malinowski-Andrzej.html
2023-03-29, 11:48

Malinowski Andrzej

Andrzej Malinowski, ur. 10 X 1941 w Wołkorabiszkach k. Wilna (obecnie Litwa). W 1959 repatriowany do Polski. Ukończył LO dla Pracujących w Gdańsku (1965).

1959-1961 spawacz kadłubów na Wydz. K-2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1964 radiotelegrafista w jednostce wojskowej w Gdańsku; 1964-1982 spawacz, mistrz i zaopatrzeniowiec w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Hydrosterze, przewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ w Hydrosterze, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

13 XII 1981 współorganizator strajku w Hydrosterze (we współpracy z Alojzym Szablewskim, Stanisławem Fudakowskim i Tomaszem Moszczakiem z KS w SG); 16 XII 1981 aresztowany, 28 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, 30 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1991 zatrudniony w zakładach Kruszgeo i Borowiec w Gdańsku. 1983-1989 współpracownik struktur podziemnych „S”, kolporter.

W 1989 delegat na II WZD Regionu Gdańskiego. 1991-1995 pracownik przedsiębiorstwa Polgravel, 1995-1999 kierownik zakładu ślusarsko-blacharskiego w Zakładach Budownictwa Kolejowego w Gdańsku; od 1999 na emeryturze. 1990-1994 radny Miasta Gdańsk, od 1994 członek Stowarzyszenia Godność. W 1995 współzałożyciel i członek Zarządu Okręgu Gdańskiego ROP.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

 

Bogusław Gołąb

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony