Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17748,Mync-Piotr.html
2023-09-27, 09:36

Mync Piotr

Piotr Mync, ur. 8 VI 1956 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1980), Warszawskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (1984).

1980-1990 projektant, kierownik zespołu w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia w Szczecinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w BSiPSZ; od IX 1980 w „S”; od XI 1980 członek KZ w BSiPSZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku tamże. W XI 1982 powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Czerwonym Borze, zwolniony 3 II 1983. 1982-1989 działacz struktur opozycyjnych skupionych wokół Andrzeja Milczanowskiego, Stanisława Możejki i Władysława Dziczka (później Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „S”), działacz Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego. 1982-1983 współredaktor, autor, kolporter pism podziemnych: „Kos” (podziemnej „S” Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego), „Feniks” (Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia), 1983-1988 współredaktor, kolporter miesięcznika „Obraz” od 1984 wydawanego przez Niezależny Zespół Solidarnościowy, 1984-1990 organizator, szef tej organizacji (z Wojciechem Soińskim, Michałem Paziewskim, Anną Więckowską-Machay); współpracownik wydawnictwa Oficyna (ulotki, audycje na kasetach audio, kalendarze, znaczki poczty podziemnej m.in. sprzedawane dla wsparcia działalności Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego w Szczecinie); od 1984 współpracownik TKK „S” odpowiedzialny za zbieranie, redagowanie informacji, organizację techniczną kontaktów z zagranicą. W czasie strajków VIII 1988 autor, główny redaktor „Informatora Strajkowego”. XII 1981 – 1988 wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

W 1990 projektant architekt w Egon Saat AB Architektkontor w Sztokholmie, 1990-1991 architekt projektant we własnej pracowni. 1991-1998 wiceprezydent Szczecina; 1992-1998 członek Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich. 1994-2003 członek Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej PAN. 1999-2001 doradca prezesa, od IX 2001 prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. IX 2000 – 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rządzie Jerzego Buzka. 2002-2003 wiceprezes Budchem Sp. z o.o., od 2003 prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., od V 2005 wiceprzewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości. Od 1994 członek Stowarzyszenia Samorządowego Forum Szczecin 2000. 1998-2005 w RS AWS, od 2003 członek władz regionalnych i powiatowych. Członek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów.

Wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1993), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Skunks; 1982-1986 przez Wydz. III KW MO/ WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Wars; 1982-1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE/SOR krypt. Kreska; 1985-1989 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Dyrektor.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony