Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17785,Nawrocki-Waclaw.html
2023-10-03, 15:53

Nawrocki Wacław

Wacław Nawrocki, ur. 6 VII 1953 w Krakowie. 1974-1976 student Politechniki Śląskiej w Gliwicach, absolwent studiów zaocznych na Wydz. Inżynierii Środowiska PŚ (1981).

1973-1974 zatrudniony w Biurze Badawczym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie; 1977-1982 w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury PAN w Gliwicach, 1982-1986 w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Katowicach Rejonowy Oddział w Gliwicach. 1974-1976 w SZSP, członek Rady Wydziałowej (Sekcja Turystyki i Sportu) na PŚ, 1977-1980 członek ZNP, 1978-1982 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 1981-1994 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa.

Od IX 1980 w „S”. 14 XII 1981 uczestnik wiecu w PAN w Gliwicach; w 1982 organizator zbiórek pieniędzy na działalność „S”, uczestnik akcji pomocowych (żywność) dla represjonowanych i ich rodzin; do 1986 drukarz (z Franciszkiem Owczarkiem, Andrzejem Gałażewskim, Jerzym Łoikiem), kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Manifestacji Gliwickiej”, „Górnika Polskiego”, „Wokół Nas”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Regionalnego Informatora «Solidarności»”; matka, Maria Nawrocka, udostępniała swoje mieszkanie w Gliwicach na drukarnię. 14 IV 1986 po rewizji w mieszkaniu aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 10 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii, poddany dozorowi milicyjnemu; zwolniony z pracy. W 1986 pracownik Zabrzańskiego Gwarectwa Węglowego KWK Szczygłowice w Knurowie, 1986-1989 ponownie we WZIR.

1989-1991 członek KO. 1989-1994 pracownik Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Katowicach Rejonowy Oddział w Wielowsi, od 1995 własna działalność gospodarcza. 1969-2005 członek brydżowego Klubu Sportowego Silesia Gliwice, 1984-1986 Polskiego Związku Łowieckiego. Od 2003 członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

22 IV 1985 – 10 VI 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Grupa.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony