Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nawrocki Zbigniew Józef

Zbigniew Józef Nawrocki, ur. 2 VIII 1934 w Borysławiu k. Lwowa (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Odzieżowe we Wrocławiu (1964).

1950-1953 zatrudniony jako uczeń krawiectwa miarowego w Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Kamiennej Górze, 1953-1982 w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Intermoda tamże (1953-1964 mistrz zespołu szwalniczego, 1965-1969 specjalista krawiec wzorcarz, 1969-1982 specjalista ds. bhp). Od 1961 członek Polskiego Związku Filatelistów; od 1964 członek Związku Pszczelarzy Polskich, rzeczoznawca chorób i zatruć pszczół, mistrz pszczelarski (1971). 1979-1980 otrzymywał od Kazimierza Domaniewskiego z Wrocławia niezależne pismo „Biuletyn Dolnośląski”, a w zamian dostarczał papier, matryce i farby drukarskie dla Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej.

4-5 IX 1980 organizator strajku w Intermodzie, kontynuowanego do 8 IX 1980 jako strajk rotacyjny, faktyczny przywódca strajku, wiceprzewodniczący zakładowego KS. Od 5 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego w Intermodzie, następnie członek KZ. 17 IX 1980 współzałożyciel MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego. Jesienią 1980 współorganizator struktur „S” w zakładach w Kamiennej Górze i Lubawce. I-II 1981 uczestnik strajku w Klubie Gencjana. Od 27 II 1981 organizator i szef Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego dla Podregionu Kamienna Góra. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. W VI 1981 inicjator i współorganizator zamontowania krzyży na pomniku poświęconym ofiarom KL Gross-Rosen na Górze Kościelnej w Kamiennej Górze; 10 VIII 1981 współorganizator wiecu protestacyjnego przeciwko obniżce przydziałów kartkowych i cenzurze w Kamiennej Górze. W XI 1981 przywiózł z ZR Wielkopolska w Poznaniu do Lubawki ulotki w jęz. czeskim, które przekazał pracownikowi PKP Bronisławowi Szpakowi do przemycenia do Czechosłowacji, wywiesił zdjęcia dokumentujące zbrodnię katyńską, które umieścił w gablocie KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze (skierowany do izby chorych); 28 I 1982, w obawie o stan zdrowia, podpisał oświadczenie, że „w miarę możliwości” będzie zgłaszał SB nadużycia gospodarcze w Intermodzie, które dało podstawę SB do zarejestrowania go jako TW; zwolniony 2 II 1982; następnie na zwolnieniu lekarskim (24 dni). O podpisaniu oświadczenia i okolicznościach zwolnienia z internowania poinformował m.in. Janinę Doroz, Jana Pajdzika, mecenasów Jerzego Bronisza i Jerzego Teodora Lachowicza oraz ks. Ryszarda Znamierowskiego; współpracy z SB nie podjął. Wielokrotnie przesłuchiwany, 21 IV 1983 poddany rewizji w mieszkaniu. Od II 1982 na emeryturze.

1989-1990 współzałożyciel KO „S” w Lubawce, 1990-1994 radny Rady Miasta i Gminy Lubawka z listy KO „S”, 1999-2002 radny powiatu kamiennogórskiego z listy RS AWS. W 1998 założyciel RS AWS w Lubawce.

Wyróżniony m.in. Medalem ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). dr. Jana Dzierżona (1997), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

16-17 IX 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Moda II; 28 I 1982 – 25 V 1989 w ewidencji KW MO/WUSW w Jeleniej Górze/p. V RUSW w Kamiennej Górze figurował jako TW Krawiec.

 

Ivo Łaborewicz|Łukasz Sołtysik

Kamienna Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry