Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nawrot Stefan Mateusz

Stefan Mateusz Nawrot, ur. 31 VII 1951 w Wojcieszowie k. Jeleniej Góry, zm. 4 VIII 2021 w Lubinie. Ukończył ZSZ w Lubinie (1969), Technikum Górnicze tamże (1983).

1969–2005 ślusarz-mechanik urządzeń górniczych, górnik operator maszyn, brygadzista, sztygar w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”, od XI przew. Komisji Oddziałowej i członek Zakładowej Komisji Robotniczej; VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, VI 1981 na I WZD Regionu Dolny Śląsk, IX/X 1981 na I KZD, członek KK, X 1981 delegat na II WZD Województwa Legnickiego.

1984–1989 członek Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. 1982–1983 i 1985–1986 poddawany rozmowom ostrzegawczym (12 I 1982, 17 V 1983, 25 IV 1985, 10 V 1986).

1989–2005 w „S”. 21 I–25 VI 1989 członek Komitetu Organizacyjnego w zakładzie pracy. 1989 członek-założyciel Towarzystwa/Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Lubina ’82 w Lubinie. Od 2005 na emeryturze.

17 XI 1981–15 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach SOS/KE krypt. Krajowiec; 2 X 1986–29 XI 1987 przez p. IV RUSW w Lubinie w ramach SOS krypt. Salezjanie; 15 III–20 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Pomnik.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry