Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18030,Panczyszyn-Jan.html
20.05.2024, 10:51

Pańczyszyn Jan

Jan Pańczyszyn, ur. 1 IV 1961 w Połczynie-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Ekonomiczny (1989).

Od 1983 działacz międzyuczelnianej grupy NZS (z Marzeną Szczeglewską, Grzegorzem Wilczyńskim, Krzysztofem Podkowińskim i Ewą Siudek) i Solidarności Walczącej (z Krzysztofem Korczakiem), w kontakcie z PPS (poprzez Jana Kosteckiego) i Federacją Młodzieży Walczącej (poprzez Ewę i Roberta Naklickich); do 1989 działacz podziemia: organizator środków finansowych, dostawca sprzętu poligraficznego dla podziemnego pisma „Grot”, autor tekstów, drukarz ulotek i pism, organizator transportu, kolporter wydawnictw podziemnych („KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „BIS”, „Grot”, „Obraz”, „Okno”, „Gryf”, „Ogniwo”, „Lustro”, „Czarna Skrzynka”, książki NOWej, Kręgu), kurier do Warszawy i Krakowa; 1983-1984 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; w 1984 współorganizator nieformalnych spotkań studentów z działaczami opozycji, m.in. z Andrzejem Drawiczem, Leszkiem Nowakiem; uczestnik demonstracji w Warszawie w 1. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki; do 1989 uczestnik manifestacji i akcji malowania napisów na murach; 29 I 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie (uczestnik 10-dniowej głodówki w solidarności ze Zdzisławem Podolskim), w VII 1986 zwolniony na mocy amnestii. W 1986 relegowany z uczelni; wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom; w VIII 1988 uczestnik grupy pomocowej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie (klasztor oo. jezuitów); wspomagał strajki m.in. przez druk odezw i ulotek strajkowych, organizację i dostawę żywności oraz wydawnictw podziemnych dla strajkujących; do 1989 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy klasztorze oo. jezuitów.

Od 1991 właściciel Firmy Handlowej Pacco SC w Szczecinie.

1985-1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Amant i SOS/SOR krypt. Mruki; 1986-1987 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zrzeszenie; 1987-1990 przez Wydz. III-1/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach SO krypt. Pedagog.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony