Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Razik Zbigniew

Zbigniew Razik, ur. 4 XII 1949 w Blachowni k. Częstochowy. Ukończył Technikum Szklarskie w Cieplicach Śląskich-Zdroju (1971).

1969-1974 zatrudniony w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek Polfa w Bolesławcu, 1974-1976 w Okręgowej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego Zakład Warta Bolesławiecka, 1976-1977 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bolesławcu, 1977-2006 specjalista ds. remontów, starszy mechanik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego Państwowe Zakłady Zbożowe tamże/Państwowych Zakładach Młynarskich PZZ Bolesławiec SA/Dolnośląskie Młyny SA. W 1971 organizator protestu robotniczego w BFFiA Polfa ws. podwyżek płac, zakończonego niepowodzeniem z powodu braku wsparcia załogi.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w OPPZM (obejmującego koła „S” w 32 placówkach zakładu na terenie dwóch województw), od XII 1980 przewodniczący KZ. We IX 1980 współzałożyciel, członek Tymczasowego MKZ w Bolesławcu, od 14 X 1980 MKZ/MKK, od III/IV 1981 członek Prezydium, od XI 1981 wiceprzewodniczący. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 – II 1982, z Anną Borek, Antoniną Zenoną Dutkowską, Anną Gałąszczak, Marią Hryceniak, Janem Pakulskim, Urszulą Przystaj, Janiną Razik i Wiktorią Wachnowską, współtwórca i kolporter ulotek informujących o represjach i domagających się uwolnienia więźniów politycznych, współorganizator pomocy dla internowanych. 24 II 1982, po rewizji w mieszkaniu, aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Bolesławcu, następnie w KW MO w Jeleniej Górze, 18 III 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze na 3 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, następnie w Strzelinie, 6 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. W 1982 zwolniony z pracy, w 1983 przyjęty z powrotem. 1983-1988 przewodniczący TKZ w OPPZM, wiceprzewodniczący Tajnej MKK w Bolesławcu, 1983-1987 współpracownik podziemnej MKK „S” w Głogowie (m.in. z Jerzym Jurkiewiczem), od 1983 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk, 1988-1989 przewodniczący jawnego Komitetu Organizacyjnego „S” w OPPZM; wiceprzewodniczący RKW „S” Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec. 1983-1989 współorganizator sieci kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych w OPPZM i Bolesławcu (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”), wytwórca z J. Filipkiem ulotek „S”. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla w Bolesławcu, od 1984 uczestnik pielgrzymek Duszpasterstwa Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wielokrotnie przesłuchiwany.

1989-2006 przewodniczący KZ „S”, następnie od 2010 członek honorowy w OPPZM PZZ/PZM PZZ Bolesławiec SA/DM SA. 1990-1993 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1994 na WZD Regionu Jeleniogórskiego, członek ZR, 1994-1998 i 2002-2006 wiceprzewodniczący, 1994-1998 i 2002-2006 delegat na kolejne KZD. 1999-2002 radny i członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z listy RS AWS. Od 2006 na rencie. Od 2008 członek Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Jeleniogórskiego z siedzibą w Bolesławcu, od 2009 przewodniczący Powiatowej Organizacji „S” w Bolesławcu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2020), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

26 II – 5 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Podziemie; do 29 VI 1984 przez p. IV RUSW w Bolesławcu w ramach KE krypt. Kret; do 11 III 1987 przez p. III RUSW w Bolesławcu w ramach SOS krypt. Łącznik; do 13 X 1989 w ramach KE.

Ivo Łaborewicz, Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Bolesławiec

Opcje strony

do góry