Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18496,Sadowski-Rafal.html
2023-12-11, 13:18

Sadowski Rafał

Rafał Sadowski, ur. 7 III 1963 w Toruniu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1987).

Od 1979 działacz (jako uczeń LO) podziemnej Młodzieżowej Organizacji Demokratycznej, kolporter niezależnych wydawnictw, drukarz i kolporter opozycyjnych ulotek (m.in. w rocznicę Zbrodni Katyńskiej, agresji z 17 IX 1939).

W 1981 uczestnik marszy protestacyjnych w Toruniu.

Po 13 XII 1981 działacz struktur podziemnych młodzieżowej organizacji znanej później pn. „Solidarność-Brzask”; współzałożyciel, w 1982 redaktor, autor, drukarz, kolporter, organizator produkcji toruńskiego „Niezależnego Serwisu Informacyjnego”, także ulotek (m.in. zawiadamiających o manifestacjach 1 V, 3 V, 31 VIII), uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania napisów na murach. 22 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, uczestnik głodówki protestacyjnej po zdelegalizowaniu „S”; 26 XI 1982 aresztowany po zwolnieniu z internowania w związku z wykryciem jego linii papilarnych na przejętym przez SB powielaczu, zwolniony 20 XII 1982. Od 1982 student KUL i kolporter podziemnych wydawnictw (prasa, książki, kalendarze, ulotki itp.) między miastami: Lublin, Warszawa, Kraków, Toruń. 1 V 1983 uczestnik kontrpochodu w Warszawie, zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1984-1985 uczestnik akcji ulotkowych przed wyborami parlamentarnymi, następnie pomiaru frekwencji wyborczej. 1987-1989 zatrudniony jako referent ds. administracyjno-prawnych w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Toruniu; szef kolportażu podziemnego „Toruńskiego Informatora Solidarności”; w 1989 przew. KZ „S” w GS.

1989-1990 w toruńskim KO, członek Obwodowej Komisji Wyborczej, następnie z ramienia KO członek Komisji Prawa i Praworządności Wojewódzkiej Rady Narodowej. 1989-1997 aplikant sądowy, asesor (1992), sędzia (1993) Sądu Rejonowego w Toruniu, od 1997 Sądu Wojewódzkiego (od 2000 Okręgowego) tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony