Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18540,Sawicki-Ryszard.html
2023-12-10, 07:57

Sawicki Ryszard

Ryszard Sawicki, ur. 8 II 1941 we Włodzimierzu Wołyńskim (obecnie Ukraina), zm. w 8 X 2008 w Kanadzie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Włókienniczego w Lubaniu (1968).

1959-1960 manewrowy i konduktor w PKP stacja Jelenia Góra; 1960-1966 ślusarz-mechanik w Fabryce Dywanów w Kowarach; 1966 starszy inspektor w Dziale Głównego Mechanika w Dolnośląskich Zakładach Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych w Gryfowie Śl.; 1966-1977 kierownik Sekcji Inwestycji w Zawidowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego w Zawidowie; 1977-1981 górnik-operator ciężkich maszyn przodowych w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin. W 1979 uczestnik strajku w ZG Rudna.

Od 27 VIII 1980 uczestnik i z-ca przewodniczącego KS w ZG Rudna, od 29 VIII 1980 przewodniczący KS, w nocy 31 VIII/1 IX 1980 sygnatariusz porozumienia między lubińskim KS a delegacją władz z wiceministrem Zenonem Słowińskim. IX – 20 XII 1980 przewodniczący MKZ „S” KGHM w Lubinie. We IX 1981 uczestnik negocjacji związkowców KGHM z Komisją Rządową i dyrekcją KGHM, 30 IX 1981 sygnatariusz porozumienia lubińskiego; do XII 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Zakładowej Komisji Robotniczej „S” w ZG Rudna; od 21 XII 1981 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „S” w Lubinie. I/II 1981 w czasie strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze uczestnik negocjacji MKS „S” Województwa Jeleniogórskiego z Komisjami Rządowymi, 26 I 1981 w imieniu MKR „S” w Lubinie współzałożyciel Połączonego KS Dolny Śląsk tamże. Od 14 VI 1981 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Delegatury „S” w Legnicy; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, zwolniony 7 VII 1982; zwolniony z pracy.

Od III 1983 na emigracji w Kanadzie. W 1983 pracownik „Głosu Polski” w Toronto; 1984-1986 mechanik-operator w Morrison Frozen Food; 1987-2006 nadzorca przebiegu procesu chemicznego określonych barwników w Dominion Colour Corporation; od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony