Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18587,Sieluk-Jozef.html
02.03.2024, 09:04

Sieluk Józef

Józef Sieluk, ur. 9 X 1945 w Olkienikach (obecnie Litwa). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektrycznego (1973),Wydz. Górniczego (1978).

1967 asystent konstruktora w Przemysłowym Instytucie Elektroniki i Automatyki we Wrocławiu, 1967–1968 asystent projektanta w Biurze Projektów Metali Nieżelaznych Bipromet w Katowicach Oddział we Wrocławiu, 1968–1989 projektant, st. projektant w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum tamże.

III 1968 uczestnik protestu na PWr. 1968–1980 kolporter paryskiej „Kultury”, odezw, ulotek, książek Instytutu Literackiego w Paryżu oraz NOW-ej.

28–31 VIII 1980 członek KS. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od X 1981 wiceprzew. KZ. V–XII 1981 współzałożyciel, autor, redaktor niezależnego pisma „Solidarność. Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« ZBiPM »Cuprum«”.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, nast. przez 3 tyg. w ukryciu. 1982–1989 członek TKZ (I–VIII 1982 p.o. przew.), zbierał składki na działalność podziemną oraz na pomoc dla internowanych i represjonowanych. 1982–1983 współorganizator materiałów poligraficznych dla redakcji podziemnego pisma „Solidarność Cuprum”. 30 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 7 IX 1982 zwolniony. 1982 trzykrotnie zatrzymywany, rewizje mieszkania. 1982–1989 współorganizator i koordynator sieci kolportażu w Cuprum i zakładach KGHM (gł. Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach, kontakt m.in. z Janem Krasiczyńskim) i kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarności Cuprum”, „Z Dnia na Dzień”, „Prawdy”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Regionu”. 1982–1984 członek podziemnej Międzyzakładowej Komisji Biur Projektów „S” we Wrocławiu (wymiana informacji, kolportaż). 1982–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę i co roku 4 XII w intencji zakładowej „S” i górników w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Od 1988 prezes Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Archipol Sp. z o.o./PPiRI Archipol SA we Wrocławiu.

1989–1992 członek „S” w Cuprum. Od 2004 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przy ZR Dolny Śląsk, od 2010 przew. Komisji Rewizyjnej. Od 2011 na emeryturze.

Autor wielu opracowań projektowych dla KGHM.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Medalem Niezłomni (2015).

4 XI 1982–23 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Łącznik.

 

Łukasz Sołtysik|Robert Stokłosa

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony