Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18664,Skrzypczak-Piotr.html
21.04.2024, 15:45

Skrzypczak Piotr

Piotr Skrzypczak, ur. 4 X 1956 w Poznaniu. Ukończył Policealne Studium Melioracji Wodnych tamże (1978).

1965–1970 w ZHP.

1975–1976 asystent w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Poznaniu, 1978–1979 stażysta w PGR w Karsiborze. 1979–1980 techn. budowy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Szczecinku, 1980–1982 st. wartownik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”.

1981–1987 członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz działającej przy nim nieformalnej Grupy Młodych/Grupa Młodych „S”/Grupa Fotograficzna Poznań. Autor jednej wystawy fotograficznej i współautor (z członkami Grupy Młodych „S”: Janem Kołodziejskim i Krzysztofem Ludwigiem) dwóch kolejnych.

Po 13 XII 1981 drukarz, kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarni”, „Okno”, „Biuletyn Wojenny” (do 1984). W 1982 zwolniony z pracy z powodu słuchania na służbie RWE i Głosu Ameryki oraz prowadzenia agitacji politycznej pośród żołnierzy skierowanych do zakładu pracy w ramach militaryzacji. 1982–1988 aparatowy w Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej. 3 V 1983 zatrzymany. W VII 1983 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 5 III 1984 aresztowany, osadzony w areszcie MO w Poznaniu-Wildzie i AŚ w Poznaniu, 12 V 1984 zwolniony za poręczeniem Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, 20 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

W 1989 członek KO w Poznaniu. 1990–1992 handlowiec w Hurtowni Artykułów Spożywczych tamże, 1992–2005 własna działalność gospodarcza. Od 1993 na rencie. 2006–2013 kierownik delikatesów Złota Kula w Poznaniu.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

10 I – 9 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Foto.

Marcin Podemski

Opcje strony