Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18673,Slabinski-Jaroslaw-Ludwik.html
2023-03-26, 14:02

Słabiński Jarosław Ludwik

Jarosław Ludwik Słabiński, ur. 25 VIII 1949 w Suwałkach, zm. 25 VI 2005 w Southampton (USA). Ukończył Technikum Mechaniczne w Suwałkach (ok. 1980).

W l. 70. pracownik PKS w Suwałkach; od ok. 1978 pracownik Wytwórni Podkładów Strunobetonowych Kolbet tamże.

Od XI 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Kolbecie, następnie wiceprzewodniczący KZ, od I 1981 przewodniczący, członek Komisji Interwencyjnej MKZ Suwałki; od III 1981 działacz KOWzP w Suwałkach; od IV 1981 tymczasowy wiceprzewodniczący MKZ Pojezierze, w V i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, od VI 1981 wiceprzewodniczący ZR, koordynator Działu Informacyjno-Prasowego, przewodniczący Oddziału ZR w Suwałkach; od V 1981 w redakcji niezależnego pisma „Kres”; współorganizator drukarni ZR; 9-12 X 1981 inspirator okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

13/14 XII 1981 uczestnik próby spalenia dokumentacji związkowej w siedzibie ZR w Suwałkach, zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, po pobiciu 18 I 1982 na tzw. ścieżce zdrowia Karola Banasiaka napisał list do żony, w którym opisał zachowanie funkcjonariuszy i sugerował rozkolportowanie przedstawionego opisu, 23 I 1982 wszczęto przeciw niemu śledztwo w trybie doraźnym w sprawie o „rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących godzić w ustrój”, 2 II 1982 zwolniony, 3 III 1982 uniewinniony wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach; 3 III 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia tamże, od 5 IV 1982 w Kwidzynie (12 V 1982 uczestnik buntu 16 internowanych – odmówili opuszczenia celi, żeby uniemożliwić rewizję, 14 VIII 1982 pobity podczas pacyfikacji Ośrodka), 20 X 1982 zwolniony. Po wyjściu w kontakcie z działaczami „S” w Suwałkach i Białymstoku, kolporter podziemnych wydawnictw.

Od 3 XI 1982 na emigracji w USA, 1983-1989 współorganizator pomocy finansowej dla osób represjonowanych na Suwalszczyźnie (we współpracy m.in. z Maciejem Butkiewiczem i Wojciechem Wasilewskim oraz Aleksandrem Seredyńskim i Weroniką Merecką organizującymi pomoc w Suwałkach).

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony