Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stępień Marian

Marian Stępień, ur. 20 VIII 1941 w Chotelku k. Buska Zdroju. Ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (1963).

1963-1964 asystent mechanika w Żegludze na Odrze Wrocław, 1964-1966 asystent projektanta w Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wlkp., w 1966 konstruktor w Zakładach Elektronicznych Elwro Wrocław, 1966-1967 konstruktor w Zakładach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych Agromet w Jaworze, 1967-1983 kierownik sekcji w Zakładach Mechanicznych Legmet w Legnicy KGHM Lubin. Od 1979 kolporter w Legnicy ulotek i pism KPN.

W VIII 1980 członek KS w Legmecie, MKS w Legnicy; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Legmecie, od XII 1980 w Zakładowej Komisji Robotniczej, uczestnik wielu akcji protestacyjnych i strajkowych.

14 XII 1981 uczestnik wiecu w Legmecie, autor listu protestacyjnego do Sejmu PRL podpisanego przez kilkadziesiąt osób, do IX 1982 członek MKS „S” w Legnicy, drukarz, kolporter pism MKS: „Solidarność Zagłębia Miedziowego Stanu Wojny”, „Na Bieżąco… stanu wojny”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji ulicznej w Legnicy. 14 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, w 1983 zwolniony z pracy, nie znalazł zatrudnienia w Legnicy. 1982-1987 współpracownik wrocławskiej Solidarności Walczącej. 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, organizator i koordynator sieci kolportażu w Legnicy i Lubinie, uczestnik wielu akcji ulotowych i plakatowych, zbierał składki na cele związkowe i pomoc represjonowanym. 1984-2006 starszy inspektor w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM Lubin (od 1991 KGHM PM S.A.). 1985-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Jana w Legnicy, organizator Mszy za Ojczyznę.

1989-2007 członek KZ „S” w ZG Polkowice, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1991), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Do 6 III 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Inspirator.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry