Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sumara Zdzisław

Zdzisław Sumara, ur. 2 I 1960 w Rzeszowie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie (1980). Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechanicznego (1992).

1980–1985 ślusarz remontowy, nast. planista w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar Tarnów/Zakładach Mechanicznych Ponar Tarnów.

1979–1989 twórca i organizator działalności Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina Tarnina „Tarnina”, pismo wydawane przez Tarnowską Tymczasową Komisję Koordynacyjną „S” Robotników i Chłopów. w Tarnowie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Głównego Mechanika.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w ZM Ponar, nast. wieców w Tarnowie, m.in. 16 XII 1981 w czasie poświęcenia sztandaru zakładowej „S”. 15 XII 1981–1989 autor i drukarz ulotek kolportowanych w zakładzie, organizator akcji ulotkowych i plakatowania; założyciel, współzałożyciel, wydawca, organizator druku podziemnych pism tamże (z Leonardem Łąckim, Józefem i Krystyną Jamrozami, Zofią Bulską, Stanisławem Tadlą, Tadeuszem Baczyńskim, Kazimierzem Gackiem) – 1982: „Wolni i Solidarni” oraz pisma Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej Robotników i Chłopów „Biuletyn Informacyjny »Tarnina«”/„Tarnina”, 1983: „Tarnina II”; organizator kolportażu, kolporter podziemnych pism, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Medyk” (ze Zdzisławem Paluchem z Legnicy i Markiem Ćwikłą z Radomia/Tarnowa); założyciel biblioteki podziemnych wydawnictw (przy ul. Lelewela i Niebieskiej w Tarnowie). 1985 specjalista ds. zaopatrzenia w Kopalniach Odkrywkowych Surowców Drogowych w Krakowie z siedzibą w Rudawie, 1985–1986 technolog w Fabryce Maszyn Pralniczych Pralfa w Tarnowie, 1986–1988 wychowawca w KW OHP tamże, 1988–1990 nauczyciel w SP w Łoponiu.

Od 1990 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 1995–1997 redaktor reaktywowanej „Tarniny”. 2002–2006 w LPR, sekretarz Oddziału w Tarnowie, radny Rady Miejskiej w Tarnowie z listy LPR. Od 2003 członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. 2004 przew. Tarnowskiego Komitetu Referendalnego działającego na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Od 2010 w Prawicy Rzeczypospolitej, pełnomocnik w Tarnowie.

Autor m.in.: Solidarność tarnowska. Kalendarium 1978–1981; Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 1981–1984; Antologia poezji zapomnianej 1981–1989, t. 1 i 2; monografii 50-lecie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie; albumów poświęconych Janowi Pawłowi II i ks. J. Popiełuszce; współautor zbioru poezji Przechodząc.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry