Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sumara Zdzisław

Zdzisław Sumara, ur. 2 I 1960 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego (1992).

1980-1985 ślusarz remontowy, następnie planista w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar Tarnów (od 1981 Zakłady Mechaniczne Ponar Tarnów). 1979-1989 organizator społecznie działającego w Tarnowie Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina.

Od 9 IX 1980 w „S”; członek KZ na Wydz. Głównego Mechanika w Ponarze; 7 VIII 1981 uczestnik marszu protestacyjnego tzw. głodowego w Tarnowie.

14-18 XII 1981 uczestnik strajków i innych form protestu w Ponarze oraz wieców na terenie miasta, m.in. 16 XII 1981 poświęcenia sztandaru „S”. Od 15 XII 1981 autor i drukarz ulotek kolportowanych w Ponarze, organizator wielu akcji ulotkowych i plakatowania; do 1983 założyciel, współzałożyciel, wydawca, organizator druku pism podziemnych w Tarnowie, w 1982: „Wolni i Solidarni. Pismo Tajnej Komisji Koordynacyjnej”, pisma Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej Robotników i Chłopów „Biuletyn Informacyjny «Tarnina»”, „Tarnina”, w 1983 „Tarnina II”, do 1989 organizator i kolporter m.in. „Z dnia na dzień”, „Medyka” (we współpracy ze Zdzisławem Paluchem z Legnicy i Markiem Ćwikłą z Radomia/Tarnowa); założyciel i właściciel biblioteki podziemnych wydawnictw (przy ul. Lelewela i Niebieskiej w Tarnowie). Współpracownicy: Leonard Łącki, Karol Krasnodębski, Krystyna Jamróz, Zofia Bulska, Stanisław Tadl, Tadeusz Baczyński, Kazimierz Gacek. W 1985 specjalista ds. zaopatrzenia w Kopalniach Odkrywkowych Surowców Drogowych w Krakowie z siedzibą w Rudawie, 1985-1986 technolog w Fabryce Maszyn Pralniczych Pralfa w Tarnowie, 1986-1988 wychowawca w KW OHP w Tarnowie, 1988-1990 nauczyciel w SP w Łoponiu, gm. Wojnicz.

Od 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie. 1995-1997 redaktor reaktywowanej „Tarniny” (jako próba konsolidacji działaczy l. 80.). 2002-2006 radny Miasta Tarnów z listy LPR, członek komisji: Oświaty, kultury, Bezpieczeństwa; sekretarz Oddziału LPR w Tarnowie. Od 2003 członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. W 2004 przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Referendalnego działającego na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.

Autor m.in.: ''Solidarność Tarnowska. Kalendarium 1978-1981''; ''Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 1981-1984''; ''Antologia poezji zapomnianej 1981-1989'', t.1 i 2; monografii ''50-lecie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie''; albumów poświęconych Janowi Pawłowi II i ks. J. Popiełuszce; współautor zbioru poezji ''Przechodząc''.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w oświacie (2007), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry