Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18921,Sus-Marek.html
20.05.2024, 11:42

Suś Marek

Marek Suś, ur. 28 XI 1952 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologicznego (1977).

1971–1973 w ZSP, od 1971 do pocz. l. 80. aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego oo. Pallotynów tamże. 1977–1984 nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego tamże. 1977–1980 członek ZNP. 1977 uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją o przywrócenie Stanisława Barańczaka do pracy na UAM. 1977–1980 kolporter komunikatów, biuletynów, ulotek KOR/KSS KOR, do 1989 udostępniał mieszkanie na punkt kolportażowy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący koła „S” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, II–XII 1981 członek KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania „S”, 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska. 1981 uczestnik protestów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu w obronie więźniów politycznych.

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji pod siedzibą ZR. 1982–1989 członek nieformalnej grupy wspierającej nauczycieli, uczestnik akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy na działalność „S” i pomoc rodzinom represjonowanych, udostępniał mieszkanie na emisję audycji Radia „S”, od 1983 uczestnik Duszpasterstwa Nauczycieli przy zgromadzeniu ks. chrystusowców w Poznaniu, kolporter niezależnych książek (NOW-a), czasopism (np. „Wiadomości Tygodnia”, „Veto”, „Kurier Wojenny”, „Niepodległość”, „Solidarność Walcząca”), ulotek, kaset audio (Jacka Kaczmarskiego, Antoniny Krzysztoń, audycji niepodległościowych), kalendarzy, znaczków, plakietek, gadżetów solidarnościowych, udostępniał mieszkanie na spotkania ze związkowcami francuskimi. Współorganizator (z Urszulą Wachowską i Grażyną Ziółkowską) Biblioteki Solidarności Nauczycielskiej, członek zespołu pracującego nad zmianami programów nauczania jęz. polskiego.

1984–1986 redaktor w wydawnictwie Centrali Usługowo-Wytwórczej Różdżkarz w Poznaniu. 1986–1991 wyjazdy zarobkowe do RFN, od 1991 nauczyciel w Zespole Szkół nr 108 w Poznaniu (Szpital Dziecięcy im. B. Krysiewicza).

Wyróżniony Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania „S” i Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.

 

Cyryla Staszewska

Opcje strony