Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szozda Bogdan

Bogdan Szozda, ur. 4 II 1954 w Przemyślu. Ukończył Technikum Samochodowe w Bielsku-Białej (1979).

1972-1979 monter w Fabryce Samochodów Małolitrażowych tamże, od 1979 kierowca w Zakładzie Transportu FSM.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy. W 1984 współorganizator bielskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

We IX 1988 przewodniczący pierwszego na Podbeskidziu jawnego Komitetu Organizacyjnego „S”, 1989-1990 przewodniczący KZ, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, członek Prezydium ZR, od 1998 członek Prezydium KK, do 2002 szef działu branżowego, biura eksperckiego KK, następnie przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego „S”.

Do 11 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach KE krypt. Kolarz; do

2 XI 1987 w ramach SOR krypt. Kasyno.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry