Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19026,Szozda-Bogdan.html
2023-09-21, 12:08

Szozda Bogdan

Bogdan Szozda, ur. 4 II 1954 w Przemyślu. Kierowca-mechanik, absolwent Technikum Samochodowego w Bielsku-Białej (1979).

1972–1979 monter w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 1 tamże, od 1979 kierowca w Zakładzie Transportu FSM tamże.

Od IX 1980 w „S”.

1983–1989 kolporter podziemnej prasy (m.in. „Solidarność Podbeskidzia” i „Informator FSM”) w ZT FSM oraz dostawca podziemnej prasy i książek z Warszawy do kolportażu w Bielsku-Białej. 1984–1989 współorganizator i działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. IX 1988 przew. pierwszego na Podbeskidziu jawnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” w Zakładzie Transportu FSM, od X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej Regionu Podbeskidzie.

1989–1990 przew. KZ przy ZT FSM, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1989–1995 członek Prezydium ZR Podbeskidzie, 1995–1998 pracownik ZR, 1998–2005 członek Prezydium ZR, 2005–2006 wiceprzew. ZR. 1998–2006 członek Prezydium KK: 1998–2002 szef Działu Branżowego KK w Gdańsku, 2002–2006 Biura Eksperckiego KK tamże, od 2006 członek KK, 2006–2010 kierownik Biura KK w Warszawie, przew. Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego, od 2010 Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „S” w Katowicach.

1990–1998 wolontariusz PCK, kierowca w konwojach z pomocą humanitarną, m.in. do Rumunii, na Litwę, do Serbii, Chorwacji, Czeczenii, Kurdystanu i na Ukrainę.

1997–2004 członek Ruchu Społecznego AWS, od 2016 PiS. Od 2016 prezes Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć w Bielsku-Białej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Do 11 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach KE krypt. Kolarz; do 2 XI 1987 w ramach SOR krypt. Kasyno.

 

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony