Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szyiński Jerzy Marian

Jerzy Marian Szyiński, ur. 8 IX 1953 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył SP nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim (1968).

1974–1982, od 1983 odlewnik, tokarz w WSK PZL/ Federal Mogul w Gorzycach.

W „S” od X 1980.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemną; I – IV 1982 autor i kolporter (z Stanisławem Kołaczem i Markiem Chruścielem) ulotek i plakatów wzywających do sprzeciwu wobec stanu wojennego w zakładzie i miejscu zamieszkania. 24 IV 1982 aresztowany, 1 VI 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych, 24 IV 1982 osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, 11 VI 1982 w ZK Hrubieszowie, we IX 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, 11 IV 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. Od VIII 1983 ponownie pracownik WSK PZL Gorzyce. 1984–1988 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach.

W 1989 ukończył kurs budowlany w Cechu Rzemiosł Różnych w Sandomierzu; do 2014 tokarz/technolog obróbki skrawaniem w WSK PZL/Federal Mogul w Gorzycach, 1992–1996 wiceprzew. KZ w WSK PZL Gorzyce, 2002–2006 w Komisji Rewizyjnej w Federal Mogul w Gorzycach. Od 2014 r. na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2011).

V 1982 – II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Delta; X 1983 – II 1986 przez p. V RUSW w Sandomierzu w ramach KE.

Ewa Kuberna

Gorzyce, Region Ziemia Sandomierska

Opcje strony

do góry