Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szyiński Jerzy

Jerzy Szyiński, ur. 8 IX 1953 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył SP nr 13 tamże (1968).

Odlewnik w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Gorzyce (od 2001 Federal Mogul Gorzyce SA).

Od X 1980 w „S”; w XI 1981 uczestnik wszystkich akcji protestacyjnych, strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

I-IV 1982 przepisywacz, kolporter (ze Stanisławem Kołaczem, Markiem Chruścielem) ulotek, plakatów wzywających do sprzeciwu wobec stanu wojennego w WSK PZL, na osiedlu; 24 IV 1982 aresztowany, skazany w trybie doraźnym wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, tego samego dnia osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, następnie od 11 VI 1982 w ZK w Hrubieszowie, tam uczestnik tygodniowej głodówki protestacyjnej, 4 VI 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; od VIII 1983 ponownie pracownik WSK PZL Gorzyce. 1984-1988 uczestnik Mszy za Ojczyznę, spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach. W 1989 ukończył kurs budowlany w Cechu Rzemiosł Różnych w Sandomierzu.

W 1989, 1991, 1993 uczestnik kampanii wyborczych „S”; 1992-1996 wiceprzewodniczący KZ w WSK PZL Gorzyce, 2002-2006 w Komisji Rewizyjnej w Federal Mogul.

24 II – 5 III 1983 rozpracowywany w ramach SOR; do 20 II 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Sandomierzu w ramach KE.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Gorzyce

Opcje strony

do góry