Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19109,Swiderski-Czeslaw.html
2023-12-10, 08:27

Świderski Czesław

Czesław Świderski, ur. 20 IX 1928 w Żytynie (obecnie Ukraina), zm. 11 VI 2011.

Od 1944 pracownik Cukrowni Szponów (zakład pod zarządem sowieckim). Od 1945 pomocnik magazyniera w PSS Społem w Lubartowie, 1946-1947 elektryk w Cukrowni Pastuchów w Pastuchowie k. Żarowa, 1947-1950 rolnik indywidualny w gospodarstwie rodzinnym, od 1950 laborant w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych Silesia-Organika w Żarowie. W XI 1951 aresztowany za druk, kolportaż i rozrzucanie ulotek podziemnej organizacji antykomunistycznej Rzeczpospolita Polska Walcząca, 24 I 1952 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu na 7 lat więzienia, 3 lata pozbawienia praw publicznych oraz przepadek mienia, osadzony m.in. w AŚ we Wrocławiu przy ul. Sądowej, Więzieniach Karno-Śledczych w Sztumie i Potulicach oraz od 19 II 1953 w Ośr. Pracy Więźniów w Piechcinie (kamieniołom), 23 III 1954 zwolniony warunkowo na mocy amnestii. Od 1954 ponownie zatrudniony w DZCh Silesia-Organika: 1955-1990 dmuchacz szkła laboratoryjnego tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w DZCh Silesia-Organika w Żarowie; organizator struktur „S” na terenie Ziemi Żarowskiej. 13 XII 1981 – 1983 przewodniczący TKZ „S” w DZCh Silesia-Organika, do 1989 kolporter i drukarz pism podziemnych, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Liczą się Czyny”, „Naszego Głosu”, „Solidarności Ziemi Żarowskiej”. Inicjator zbiórek pieniędzy i akcji charytatywnych na rzecz Komitetu Pomocy Internowanym oraz Komitetu Pomocy Aresztowanym. Współorganizator Mszy za Ojczyznę, akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach. Pomysłodawca wykonania gumowych stempli z antykomunistycznymi hasłami. Od 1983 współzałożyciel lokalnej gazety „Nasz Głos” wydawanej na terenie Żarowa. Inicjator wywieszenia 30/31 VIII 1982 6-metrowego sztandaru „S” na 84-metrowym kominie fabrycznym DZCh Silesia-Organika. 13 IV 1983 aresztowany (z 19 czołowymi działaczami podziemnych struktur „S” Żarowa). Wielokrotnie przesłuchiwany, podawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz.

W 1989 członek KO. Od 1990 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis, Krzyżem Więźnia Politycznego (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Żarów

Opcje strony