Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19261,Uptas-Wieslaw-Stanislaw.html
2023-09-21, 11:57

Uptas Wiesław Stanisław

Wiesław Stanisław Uptas, ur. 3 X 1932 w Końskich, zm. 14 X 2008 w Kołobrzegu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1956).

1956-1963 prokurator rejonowy w Kołobrzegu, 1964-1966 radca prawny, od 1966 adwokat. 1948-1952 w PZPR, ZMP. Członek ZLP Oddział Koszalin, Klubu Adwokatów Pisarzy, Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów.

Po 13 XII 1981 adwokat represjonowanych działaczy „S”, współpracownik Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom (pomoc prawna).

W 1989 członek Wojewódzkiego KO w Koszalinie. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autor wierszy publikowanych w prasie podziemnej, m.in. „Kursie”, „Prawie i bezprawiu”, „Solidarności Narodu”, „Kołobrzeskiej Solidarności”, „Gońcu Kołobrzeskim” oraz w legalnym tygodniku „Niedziela”.

Od 13 XI 1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Kołobrzegu w ramach KE krypt. Bocian.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony